Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 50.0

Procountorin versio 50.0 julkaistaan lauantaina 20.3.2021.
 

YLEISTÄ

Maaliskuun versiopäivityksessä tuomme useita uusia ominaisuuksia Procountorin palkanlaskentaan, erityisesti lomalaskennan puolelle. Jatkossa esimerkiksi työntekijän lomanansaintasääntö on mahdollista tarkistaa ja päivittää Vuosilomat-näkymällä takautuvasti koko lomavuodelle. Lisäksi laajennamme lomatietojen sisäänlukua siten, että jatkossa myös työehtosopimus-tieto on mahdollista tuoda Procountoriin sisäänlukutiedoston avulla. Tuomme päivityksessä myös joukon käytettävyysparannuksia, jotka löytyvät tämän versiopäivitystiedotteen loppuosasta.

Huomioithan tallennustyökaluun versiopäivityksen myötä tulevat muutokset.

 
 1. Palkanlaskenta
 2. Tallennustyökalu
 3. Kuittihallinta
 4. Käytettävyysparannukset

finago-tulppaani


PALKANLASKENTA

Lomanansaintasäännön tarkistus

 • Helmikuun versiopäivityksessä (v49) julkaisimme toiminnallisuuden, jolla voidaan massana tarkistaa ja päivittää yhden vuoden ansaintasääntö lomissa.
 • Maaliskuun päivityksen jälkeen tarkistus ja päivitys voidaan tehdä myös henkilötasolla palkansaajan Vuosilomat-näkymällä (Palkat > Palkansaajarekisteri > Palkansaajan Vuosilomat -välilehti). Muokattaessa lomanansaintasääntöä (lomapäiviä ja/tai lomarahapäiviä / kk) Muokkaa lomanansaintasääntöä -painikkeesta avautuvalla ikkunalla Procountor kysyy tallennusvaiheessa haluatko muuttaa jo ansaitut lomapäivät takautuvasti kyseiselle lomavuodelle. Yleisimmässä käyttötilanteessa 2 pv > 2,5pv kun ensimmäinen työsuhdevuosi on täynnä.

Työehtosopimuksen palkkalajit

 • Jatkossa määriteltäessä palkkalajeja prosenttiperusteiselle lomapalkka-asetukselle Lomapalkkalaskennan asetukset (TES) -näkymällä (Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Lomapalkkalaskennan asetukset (TES)), on mahdollista lisätä kaikki peruspalkkaa vähentävät palkkalajit.
 • Palkkalaji 1013 on siirretty oletuslistalta Hae palkkalaji -painikkeen taakse, jonne on nyt lisätty myös seuraavat palkkalajit: 1014 - 1017 ja 1022 - 1024.
 • Mikäli muutoksia tehdään olemassa oleviin TES-asetuksiin, tulee muistaa käydä painamassa Vuoden uudelleenlaskenta -painiketta palkansaajarekisterin Vuosilomat-näkymältä. Tämä laskee kyseisen lomavuoden palkkalaskelmilta uuden kumulatiivisen loma-ansion uudelleenmääritellyillä palkkalajeilla.

Työehtosopimuksen nimeäminen

 • Lomapalkkalaskennan asetusten (TES) jatkokehityksen myötä lisäämme työehtosopimuksen nimelle tarkisteen siitä, että työehtosopimuksen nimi on uniikki.
 • Validaation avulla pyrimme tuomaan selvyyttä työehtosopimusten nimeämiseen ja välttämään tilanteita, joissa työehtosopimuksia ei käyttötilanteissa eroteta toisistaan saman nimen vuoksi.
 • Tällä hetkellä tuotannossa on olemassa työehtosopimuksia, joilla on identtinen nimi. Näiden osalta toimimme siten, että lisäämme nimen perään työehtosopimuksen luontiajankohdan.
 • Työehtosopimuksen nimeä on mahdollista muokata Lomapalkkalaskennan asetukset (TES) -näkymällä (Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Lomapalkkalaskennan asetukset (TES)) valitsemalla haluttu työehtosopimus Työehtosopimus-kenttään ja painamalla sitten Muokkaa-painiketta.
 • Lisätietoja uuden työehtosopimuksen laadinnasta löytyy ohjekirjastamme.

Lomatietojen asettaminen

 • Maaliskuun versiopäivityksessä tuomme Procountoriin mahdollisuuden valita työehtosopimus Lomatietojen asettaminen –näkymällä sekä tuoda työehtosopimustieto lomatietojen sisäänlukutiedostolla.
 • Työehtosopimuksen lisäämisen ohella olemme myös mahdollistaneet työehtosopimuksen mukaisten prosenttien valitsemisen suoraan Lomatietojen asettaminen –näkymällä tai prosenttien tuomisen sisäänlukutiedostolla kun lomapalkan laskentaperusteena on Kuukausittainen standardij. ja lisät.
 • Lomatietojen sisäänlukutiedostossa työehtosopimuksen nimi tulee olla kirjoitettuna samalla tavalla kuin se on luotu Procountoriin.
 • Mikäli työehtosopimus kohta jätetään tyhjäksi, katsotaan se 'Ei räätälöityä sääntöä' työehtosopimukseksi.
 • Lomatietojen asettaminen –näkymällä haluttu työehtosopimus valitaan alasvetovalikosta.
 • Lisätietoja lomatietojen sisäänluvusta pääset lukemaan ohjekirjastamme.

TALLENNUSTYÖKALU

 • Procountorissa on tähän asti ollut rinnakkain kaksi tallennustyökalua: Tallennustyökalu ja Tallennustyökalu (uusi). Näistä kahdesta Tallennustyökalu (uusi) on tarkoitettu korvaamaan Tallennustyökalu.
 • Poistamme maaliskuun versiopäivityksessä Tallennustyökalun, jolloin jätämme Tallennustyökalu (uusi) asiakkaidemme käyttöön.
 • Vanhan Tallennustyökalun poistamisen yhteydessä muutamme myös Tallennustyökalu (uusi) nimeksi Tallennustyökalu.
 • Lisätietoja jäljelle jäävästä tallennustyökalusta (ennen 20.3 Tallennustyökalu (uusi) ja 20.3 jälkeen Tallennustyökalu) löytyy ohjekirjastamme.

KUITTIHALLINTA

Käyttäjän muokatessa useita kuitteja Kuittienhallinta-näkymällä (Haku > Kuittihallinta) käyttäjä saa jatkossa varoituksen tallentamattomista tiedoista liikkuessaan kuitilta toiselle.

Lisätietoa Kuittihallinta-näkymästä ja kuittien kuvaamisesta Procountor Minillä löydät ohjekirjastamme.


KÄYTETTÄVYYSPARANNUKSET

Tiedoston sisäänluku palkkalistan luonnissa

 • Mikäli sisään luettava tiedosto sisältää henkilötunnuksen, joka on esimerkiksi käytössä kahdella palkansaajalla, joista toinen on asetettu passiiviseksi, sisäänluku ei huomioi passiivista henkilöä, vaan luo laskelmarivin aktiiviselle palkansaajalle.

Kirjanpitotilit ja viennit -raportti

 • Jatkossa, mikäli Kirjanpitotilit ja viennit -raporttia hakevalla käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia palkanlaskentaan, raportti näyttää Palkansaajan nimen sijaan palkkalistan nimen. Käyttäjä ei myöskään enää pysty siirtymään raportilta palkkalaskelmalle.
 • Lisätietoja Kirjanpitotilit ja viennit -raportista löytyy ohjekirjastamme.

Palkkalaskelman PDF esikatselu

 • Aiemmin palkkalaskelman PDF esikatselu näytti jäljellä olevat lomapäivät PDF:n ajohetken mukaan.
 • Olemme nyt muuttaneet toimintalogiikkaa siten, että palkkalaskelman PDF:n avaaminen näyttää kyseisen laskelman laadinnan ajankohdan osalta jäljellä olevat lomapäivät, eikä PDF:n avaamisajankohdan jäljellä olevia lomapäiviä.

Palkansaajan Vuosilomat-näkymän oikaisuhistoria

 • Oikaisuhistoria ei ole kaikissa tilanteissa näyttänyt muiden käyttäjien tekemiä muutoksia ennen kuin selain on ladattu uudestaan. Tämä on korjattu.

Tuloveroilmoitus 6B

 • Aiemmin havaittu ongelmatilanne tilien kohdistumisesta vuoden 2020 tuloveroilmoituslomakkeelle 6B korjataan maaliskuun versiopäivityksessä. Tilanteessa tiliryhmästä 141 kohdistui tietoja ilmoituksen kenttään 437 ja tiliryhmästä 147 kohdistui tietoja ilmoituksen kenttään 438, vaikka kyseisiin kenttiin ei tulisi automaattisesti nousta mitään tietoja.
 • Olemme poistaneet virheelliset tilien kohdistukset kenttien 437 ja 438 osalta kaikista Procountor-ympäristöistä.

Tiliotteen kirjanpidon lokitiedot

 • Maaliskuun versiopäivityksen jälkeen tiliotteen Kirjanpito-näkymällä Luotu-tietoon tulee jatkossa nimeksi Procountor, kun tiliote on luettu ohjelmaan sisään ja kirjanpito on muodostunut automaattisesti.