Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 49.0

Procountorin versio 49.0 julkaistaan lauantaina 20.2.2021.
 

YLEISTÄ

Helmikuun versiopäivityksessä julkaisemme uusia ominaisuuksia ja käytettävyysparannuksia Procountorin lomalaskentaan. Julkaisemme myös Procountor Soloon monipuolisemman tiliotteen ostojen ALV-käsittelyn, jota voidaan hyödyntää 22.2.2021 jälkeen lähetetyille aineistoille. Lisäksi tuomme Procountoriin useita pienempiä parannuksia, joihin pääset tutustumaan tällä sivulla.
 
 1. Palkanlaskenta
 2. Procountor Solo
 3. Procountor Mini
 4. Käytettävyysparannukset

finago-tulppaani


PALKANLASKENTA

Palkkalaskelmien joukkodimensiointi

Helmikuun versiojulkaisussa tuomme Procountoriin uuden toivotun ominaisuuden, Palkkalaskelmien joukkodimensioinnin, jonka avulla useita palkkalaskelmia on mahdollista dimensioida kerralla.
Palkkalaskelmien joukkodimensiointi -toimintoa päästään käyttämään Palkkalaskelmien haku -näkymällä (Palkat > Palkkalaskelmien haku).  

Kun halutut laskelmat on haettu Palkkalaskelmien haku -näkymällä, dimensioitavat laskelmat voidaan valita vasemman laidan valintaruudulla. Tämän jälkeen laskelmat päästään dimensioimaan Joukkodimensiointi-painikkeella.

Palkkalaskelmien joukkodimensioinnin käyttöön liittyy muutamia rajoituksia, jotka tulisi huomioida:

 • Palkkalaskelmien tulee olla vähintään tilassa Hyväksytty jotta ne voidaan joukkodimensioida.
 • Jos käyttäjällä on oikeudet katsoa vain omia palkkalaskelmiaan (esim. Henkilökunta-rooli) hän ei voi käyttää joukkodimensiointia.
 • Dimensioiden tulee olla käytössä Procountor-ympäristössä, jotta joukkodimensiointi on mahdollista.

Lomalaskenta

Lomanmääräytymisvuodet ja ansaintasäännöt
 •  Helmikuun versiopäivityksen jälkeen uutta lomanmääräytymisvuotta avatessa (Hallinta > Palkanlaskennan asetukset > Lomanmääräytymisvuodet) myös lomaraha-asetukset kopioituvat vanhalta lomavuodelta uudelle lomavuodelle.
 • Helmikuun versiopäivityksessä tuomme uuden ominaisuuden, joka mahdollistaa lomanansaintasääntöjen tarkistuksen.
  • Lomanansaintasääntöjen tarkistus tapahtuu Lomanmääräytymisvuodet-näkymällä valitsemalla haluttu lomanmääräytymisvuosi ja painamalla sitten Tarkista yhden vuoden ansaintasääntö -painiketta.
  • Toiminto näyttää palkansaajat, joilla on tullut vuosi täyteen (lomanansainnan aloituspäivästä laskien) ja joiden ansaintasääntöjä voi muuttaa esim. 2pv/kk > 2,5pv/kk tai 9% > 11,5% jne.
  • Ansaintosääntöjen tarkistuksen voi tehdä pitkin vuotta, jolloin päivitys voidaan tehdä aina haluttuna hetkenä. Ansaintasäännön päivitys on myös edelleen mahdollista tehdä lomavuodenvaihteessa.
  • Mikäli ansaintasäännön päivitys tehdään kesken lomavuotta, samalla toiminnolla on mahdollista päivittää myös siihen asti ansaitut kuukausitason lomapäivät 2pv/kk > 2,5pv/kk.

Vuosilomat-näkymän kumulatiiviset ansiot

 • Palkansaajarekisterissä (Palkat > Palkansaajarekisteri) Vuosilomat-näkymällä on jatkossa mahdollista nähdä kumulatiivisen ansion taustalle, mistä luku on kertynyt. Kumulatiiviset ansiot -lukua klikatessa avautuu uusi ikkuna, joka näyttää kaikki palkkalaskelmat ja summat, sekä manuaalisesti lisätyt/poistetut summat, jotka on huomioitu kumulatiiviseen ansioon.

Vuosilomat-näkymän Muokkaa vuositasolla -toiminto

 • Olemme tehneet logiikkamuutoksen Vuosilomat-näkymän Muokkaa vuositasolla -toimintoon.
 • Aiemmin kumulatiivisten ansioiden summaa muokattiin suoraan, mutta nyt muokkaus tehdään lisäämällä tai vähentämällä olemassa olevasta summasta. Esimerkiksi, mikäli palkansaajalla oli aiemmin kumulatiivisia (loma)ansioita 12 000 ja luvun pitäisi olla 15 000, aiemmin summa muutettiin suoraan 15 000. Nyt sen sijaan LISÄTÄÄN 3000,00.
 • Toimintalogiikkaa muutettiin, koska aiemmin esimerkiksi TES-asetusten muokkaamisen ja sen myötä palkkalaskelmien kumulatiivisten loma-ansioiden uudelleenlaskettamisen vuoksi summa piti muokata manuaalisesti uudelleen. Uudella logiikalla manuaalisesti lisätty summa säilyy ja huomioidaan uudelleenlaskennassa omana lisäyksenään.
 • Syy miksi toimintaa on muutettu, on se, että jos muuttaa esimerkiksi TES-asetuksia ja joutuu uudelleenlaskettamaan palkkalaskelmilta kumulatiiviset loma-ansiot, niin summaa piti muuttaa manuaalisesti uudestaan. Nyt manuaalisesti lisätty summa säilyy ja huomioidaan uudelleenlaskennassa omana lisäyksenään.
 • Uutta logiikkaa voi käyttää myös minkä tahansa summan lisäämiseen tai poistamiseen tilanteessa, jossa summa tulee huomioida kumulatiivisissa loma-ansioissa ja jota ei voi laskea palkkalaskelmista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi palkattomilta poissaoloilta laskettu menetetty palkka. Lisätty summa säilyy eikä häviä uudelleenlaskentaa tehdessä.

Autoetulaskuri

 • Autoetulaskuriin on lisätty väliaikainen veroalennus koskien sähköautoja.
 • Alennuksen arvo on 170€.
 • Alennus huomioidaan laskurissa, kun laskuriin valitaan Sähköauto (100%) ja auton käyttöönottovuosi on 2020 tai myöhempi.
 • Lisätietoja alennuksesta sähköauton verotusarvossa löytyy verohallinnon sivuilta.

Palkkalajimuutokset

Tulorekisterin tulolajimuutosten vuoksi olemme versiossa 49.0.0 muuttaneet palkkalajien nimiä ja lisänneet uusia palkkalajeja. Aloitimme palkkalajimuutokset jo vuoden 2020 puolella ja olemme sittemmin jatkaneet niitä versiopäivitysten yhteydessä. Procountorissa käytössä olevat palkkalajit löytyvät täältä.

Palkkalajit, joiden nimi on muuttunut

 • Olemassa olevan palkkalajin 2900 Työkorvaus nimi on muutettu 2900 Työkorvaus, ei sivukuluja.
  • Mikäli Työkorvaus valitaan Palkansaajarekisterissä (Palkat > Palkansaajarekisteri) Palkkatiedot-näkymällä työntekijän peruspalkaksi, tulee jatkossa valita, mitkä sivukulut palkkalajin osalta huomioidaan. 
  • Palkansaajien sisäänluvussa valitaan oletusarvoisesti edelleen oletuspalkkalaji 2900 Työkorvaus, ei sivukuluja. Tämä tulee vaihtaa manuaalisesti palkkatiedoissa, mikäli oletuspalkkalajin sijaan halutaan käyttää muuta palkkalajia.

Uudet palkkalajit

 • 2901 Työkorvaus, kaikki sivukulut (2021-)
  • Mikäli Työkorvaus valitaan Palkansaajarekisterissä (Palkat > Palkansaajarekisteri) Palkkatiedot-näkymällä työntekijän peruspalkaksi, tulee jatkossa valita, mitkä sivukulut palkkalajin osalta huomioidaan. 
  • Palkansaajien sisäänluvussa valitaan oletusarvoisesti edelleen oletuspalkkalaji 2900 Työkorvaus, ei sivukuluja. Tämä tulee vaihtaa manuaalisesti palkkatiedoissa, mikäli oletuspalkkalajin sijaan halutaan käyttää muuta palkkalajia.
 • 2902 Työkorvaus, vain SV (2021-)
  • Mikäli Työkorvaus valitaan Palkansaajarekisterissä (Palkat > Palkansaajarekisteri) Palkkatiedot-näkymällä työntekijän peruspalkaksi, tulee jatkossa valita, mitkä sivukulut palkkalajin osalta huomioidaan. 
  • Palkansaajien sisäänluvussa valitaan oletusarvoisesti edelleen oletuspalkkalaji 2900 Työkorvaus, ei sivukuluja. Tämä tulee vaihtaa manuaalisesti palkkatiedoissa, mikäli oletuspalkkalajin sijaan halutaan käyttää muuta palkkalajia.
 • 2922 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti
  • Uusi palkkalaji 2922 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti on luotu liittyen uuteen tulolajiin 362.
  • Tulorekisterin määritysten mukaisesti olemme sitoneet palkkalajin käytön rajoitetusti verovelvolliseen palkansaajaan ja Procountor antaa varoituksen, mikäli palkkalajia yritetään lisätä sellaiselle palkkalaskelmalle, jonka palkansaaja ei ole rajoitetusti verovelvollinen.
  • Lisätietoja tulolajista 362 löytyy Verohallinnon sivuilta.

PROCOUNTOR SOLO

Julkaisemme helmikuun versiopäivityksessä Procountor Soloon monipuolisemman tiliotteen ostojen alv-käsittelyn. Uudet tiedot haetaan 22.2.2021 jälkeen lähetetyille aineistoille. 

 • Solo-yrittäjän käyttöliittymään on lisätty toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat kuitti- sekä ostolaskujen Alv-tiedon lisäämisen tiliotteelle asti. Yrittäjän toiminnot eivät kuitenkaan muutu, vaan Alv-tietoja pystytään poimimaan tiliotteelle yrittäjän puolesta ostolaskuistajotka tulevat verkkolaskuina sekä kuiteista OCR-kuittiskannauksen avustamana.
 • Alv-statuksen sekä tiliöinnin osalta käytetään edelleen ostojen tuoterekisteriä. Kirjanpitäjä pystyy muokkaamaan tuoterekisteriä haluamakseen. Tuoterekisterissä oleva Alv%:ia ei kuitenkaan käytetä niihin tapauksiin, joissa on saatavilla kuitti- tai ostolaskun Alv-tietoja.

Esimerkki, jossa ALV tieto on saatavilla joko verkkolaskusta tai ALVtiedot tunnistetaan kuitista:

Verkkolasku tai kuitti sisältää tässä tapauksessa alv 24% sekä alv 0% ostoja. Yrittäjä valitsee kulutyypiksi käyttöliittymästä esim. Puhelin- ja internetkulut. Tässä tapauksessa tiliotteelle tulee 2 kirjanpidon riviä, eli molemmille ALV:lle tulee oma kirjanpidon rivi. Molemmat kirjanpidon rivit tulevat tehdyn Kulutyyppi-valinnan eli ostojen tuoterekisterin tiedon pohjalta tilille 8450 ja molempiin riveihin tulee tämän valinnan mukaan ALV-statukseksi Kotimaa.

 • Tiliotteelle on myös lisätty uusi Tiliöintioletukset haettu -sarake indikoimaan sitä, mille tiliotetapahtumalle Solon käyttöliittymä on tuonut kirjanpitotietoja.
 • Lähetetyn aineiston tiliöinnit, ALV-statukset sekä Alv%:it saa tiliotteen kirjanpitoon painamalla ”Päivitä kirjanpito” –painiketta.
 • Mikäli kuitissa tai laskussa on useampaa ALV:a, mutta sitä ei ole pystytty tuomaan kirjanpitoon, johtuu se esimerkiksi siitä, että lasku on syötetty käsin ja se on ollut joko PDF- tai paperilasku.
 • Kirjanpitoon tuotavat laajemmat ALV-tiedot sekä muut kirjaukset on hyvä tarkastaa. Tiliotteen kirjanpidon tarkastat ja muokkaat kätevästi uudesta tiliotteen sivupaneelista.
 • Tuotekohdistus-sarakkeen käyttö tiliotetapahtumalla ei ole enää mahdollista, mikäli tapahtumalle on tuotu kirjanpitotietoja Solosta.
 • Huomioithan myös, että mikäli viennille on asetettu oletustiliöintisääntö kohdassa Tiliotteen oletustiliöintisäännöt, se yliajaa aina Solosta tulevat oletustiliöinnit. Mikäli haluat jatkossa käyttää jollekin tapahtumalle Solon oletustietoja, tulee tiliöintisääntö poistaa.

PROCOUNTOR MINI

 • Jatkossa, mikäli yritys muuttaa tilauksensa Procountor Taloushallinnosta Procountor Tallennukseen, käyttäjät jotka ovat käyttäneet Minin maksullisia ominaisuuksia poistuvat tilaajien listasta automaattisesti, eikä yritys maksa näistä käyttäjistä.
 •  Jatkossa Minin maksullisten ominaisuuksien käyttäjät voivat lisätä kuitteja myös suoraan Procountorin työpöytäversiosta käyttämällä Kuittihallinnasta (Haku > Kuittihallinta) löytyvää Lisää uusi kuitti -painiketta.


KÄYTETTÄVYYSPARANNUKSET

Liikekumppanien tarkistusraportti

 • Liikekumppanien tarkistusraportin hakutuloksiin on lisätty tieto käytetyistä ALV-vähennysoikeusprosenteista. Tiedot esitetään raportilla samaan tapaan kuin muutkin tiedot. Rivin otsikkoa klikkaamalla voi avata liikekumppanin tiedot tarkempaan tarkasteluun kuten aiemminkin.

Ulkomaanmaksut

 •  Olemme lisänneet tarkisteen ulkomaanmaksuilla käytettäviin vastaanottajien pankkitileihin ja jatkossa ulkomaanmaksuja muodostettaessa BIC-koodi täydennetään automaattisesti vain, jos vastaanottajan pankkitili on IBAN-muodossa.
 • Tarkisteen tarkoituksena on vähentää virheellisten BIC-koodien aiheuttamia maksuvirheitä.