Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 48.0

Procountorin versio 48.0 julkaistaan lauantaina 16.1.2021.
 

YLEISTÄ

Tammikuun versiopäivityksessä jatketaan uusien palkkalajien julkaisua ja tuodaan uusi lomapalkan laskentaperuste, joka voidaan ottaa käyttöön lomapalkan laskennan asetuksissa. Lisäksi tuomme tammikuun julkaisussa elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituslomakkeen 5 liikkeen- tai ammatinharjoittajille verovuoden 2020 ilmoituksia varten.
 
 1. Palkkalajimuutokset
 2. Lomalaskenta
 3. Tuloveroilmoitukset

finago-tulppaani


PALKKALAJIMUUTOKSET

Tulorekisterin tulolajimuutosten vuoksi olemme versiossa 48.0.0 muuttaneet palkkalajien nimiä ja lisänneet uusia palkkalajeja. Aloitimme palkkalajimuutokset jo vuoden 2020 puolella. Aiemmat palkkalajimuutokset löytyvät täältä.
 

Palkkalajit, joiden nimi muuttuu

 • Olemassa olevan palkkalajin 2510 Hälytysraha nimi on muutettu 2510 Hälytysraha, kaikki sivukulut.
 • Olemassa olevan palkkalajin 2413 Sairaslomalisä nimi on muutettu 2413 Sairaslomalisä, kaikki sivukulut.

Uudet palkkalajit

 • 2512 Hälytysraha, vain Tyel (2021-)
 • 2513 Hälytysraha, vain SV (2021-)
 • 2514 Hälytysraha, vain Työttömyys (2021-)
 • 2515 Hälytysraha, vain Työtapaturma (2021-)
 • 2415 Sairaslomalisä, vain Tyel (2021-)
 • 2416 Sairaslomalisä, vain SV (2021-)
 • 2417 Sairaslomalisä, vain Työttömyys (2021-)
 • 2418 Sairaslomalisä, vain Työtapaturma (2021-)

Muut palkkalajimuutokset

 • Tammikuun versiojulkaisussa poistamme palkkalajin 1462 Työajan lyhennyskorvaus (ei autom. laskentaa) palkkalajien 1460 Työajan lyhennyskorvaus (3,6%) ja 1461 Työajan lyhennyskorvaus (7,7%) laskennoista.

LOMALASKENTA

Eri lomalaskennan laskentaperusteille (Keskipäiväansio, Kuukausittainen standardijakajalla, Lomakeskituntiansio, Prosentti ja Oikeus vapaaseen) on ollut mahdollista määritellä lomapalkkaan vaikuttavat palkkalajit kohdassa Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Lomapalkkalaskennan asetukset (TES). Näkymällä määritellään, mitkä palkkalajit vaikuttavat loma-ansion kertymiseen, ja mitkä ovat lomapalkan laskennassa käytettävät kertoimet. Palkansaajarekisterissä palkansaajan vuosilomatiedoissa määritellään mikä työehtosopimus kullakin palkansaajalla on käytössä.

Tammikuun päivityksestä lähtien lomapalkkaan vaikuttavat palkkalajit voi määritellä käytettäessä laskentaperustetta "Kuukausittainen standardij. ja lisät" (Kuukausittainen standardijakajalla ja % osuus lisistä). 
 
Lue lisää ohjekirjastamme:

TULOVEROILMOITUKSET

 • Tammikuun versiojulkaisussa julkaisemme elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituslomakkeen 5 liikkeen- tai ammatinharjoittajille verovuoden 2020 ilmoituksia varten.
 • Lisätietoa Procountorissa olevista tuloveroilmoituslomakkeista löytyy ohjekirjastamme.