Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 46.0

Procountorin versio 46.0 julkaistaan lauantaina 19.12.2020.
 

YLEISTÄ

Joulukuun versiopäivityksessä julkaistaan vuodelle 2021 spesifit palkkalajimuutokset ja uusia palkkalajeja päästään käyttämään heti päivityksen jälkeen, sillä vuodelle 2021 on jo mahdollista laskea palkkoja. Lisäksi tuomme mahdollisuuden lisätä Finvoice 3.0 formaatin mukaisille verkkolaskuille EN16931-standardin mukaisen validoinnin. 
 
Tuomme joulukuun versiojulkaisussa myös muutoksia Procountorista tehtäviin maksuihin sekä käytettävyysparannuksia mm. ohjelman sisällä navigointiin sekä asuntoetu- ja autoetulaskureihin.
 
 1. Vuodenvaihde ja palkkalajimuutokset
 2. EN16931-standardin mukainen validointi verkkolaskuilla
 3. Procountorista tehtävät maksut
 4. Käytettävyysparannukset

finago-tulppaani


VUODENVAIHDE JA PALKKALAJIMUUTOKSET

 

Vuodenvaihde

 • Olemme muuttaneet Procountorin toimintaa siten, että vuodelle 2021 on mahdollista luoda palkkalistoja jo vuoden 2020 puolella. Mahdollistimme palkkojen laskemisen vuodelle 2021 version 45 välipäivityksessä ja tiedotimme mahdollisuudesta edellisessä versiotiedotteessa sekä Procountorin etusivun tiedotteissa.
 • Palkkojen laskeminen vuodelle 2021 edellyttää palkansaajien palkkaperusteiden päivittämistä ja työnantajan maksuprosenttien tarkistamista. 
 • Palkkaperusteiden päivittäminen ja työnantajan vuoden 2021 maksuprosenttien käyttäminen on mahdollista 14.12.2020 alkaen.

Palkkalajimuutokset

 • Vuodelle 2021 spesifit palkkalajimuutokset päivitetään Procountoriin v46 versiopäivityksessä 19. joulukuuta 2020. Uusia palkkalajeja voidaan käyttää laskelmilla, joiden palkkapäivä on vuoden 2021 puolella. Vuoden 2020 jälkeen poistuvia palkkalajeja voidaan puolestaan käyttää palkkalaskelmilla, joiden palkkapäivä on vuoden 2020 puolella.
 • Palkkalajimuutosten taustalla ovat Tulorekisterin tulolajimuutokset, joiden myötä olemme muuttaneet palkkalajien nimiä, lisänneet uusia palkkalajeja, poistaneet palkkalajeja käytöstä sekä muuttaneet palkkalajien kohdistumista tulolajeihin. 
 • Lisäksi palkkalaji 6010 Työntekijän sairausvakuutusmaksu muuttuu seuraavalla tavalla:
   • Aiemmin palkkalaji on sisältänyt kiinteän sairausvakuutusmaksuprosentin, mutta vuodevaihteesta alkaen päivitämme palkkalajin prosentit samalla kuin muutkin työnantajan ja työntekijän vakuutusmaksuprosentit. Nostamme samalla palkkalajin Työnantajan erillisilmoituksen maksu PDF:lle, jolloin summia ei tarvitse enää manuaalisesti lisätä tilittämistä varten. Lisätietoja palkkalajin 6011 käytöstä löydät täältä.
Lisätietoja
Lisätietoja vuodenvaihteessa tehtävistä toimenpiteistä ja palkkalajimuutoksista löytyy oheisten linkkien takaa. Tutustuttehan tarkempiin ohjeistuksiin ennen vuoden 2021 palkkojen laskemista.

EN16931-STANDARDIN MUKAINEN VALIDOINTI VERKKOLASKUILLA 

 • Olemme joulukuun versiopäivitykseen (v46) mennessä siirtäneet kaikki asiakkaidemme käyttämät OpusCapitan lähetysosoitteet vanhemmasta ECXML formaatista uudempaan Finvoice 3.0 formaattiin. 
 • Joulukuun versiopäivityksen jälkeen Laskupohjan asetukset -näkymällä (Hallinta > Yrityksen tiedot > Laskupohjan asetukset) voidaan valita, halutaanko lähetettävillä verkkolaskuilla käyttää EN16931-standardin mukaista validointia.
 • Validointi voidaan ottaa käyttöön, mikäli yritys on ALV-rekisterissä ja Y-tunnuksen tyypiksi on valittu Yrityksen perustiedot -näkymällä FI.


PROCOUNTORISTA TEHTÄVÄT MAKSUT

Ulkomaanmaksut

 • Euroissa maksettaville ulkomaanmaksuille on nyt mahdollista valita, kuka maksaa pankin veloittamat palvelumaksut. Vaihtoehtoina ovat, (1) että maksaja ja saaja maksavat omat kulunsa ja (2) maksaja maksaa molempien kulut.

 • Osoitetietokenttiin on lisätty pituustarkisteita, kun lasku tai suora tilisiirto maksetaan ulkomaanmaksuna.
 • Pituustarkisteet ovat seuraavat:
   • Viesti (max 140 merkkiä)
   • Saajan nimi (max 80 merkkiä)
   • Saajan katuosoite (max 80 merkkiä)
   • Saajan postinumero (max 20 merkkiä)
   • Saajan kaupunki (max 40 merkkiä)
   • Saajan pankin nimi (max 80 merkkiä)
   • Saajan pankin katuosoite (max 80 merkkiä)
   • Saajan pankin postinumero (max 20 merkkiä)
   • Saajan pankin kaupunki (max 40 merkkiä)
   • Välittäjäpankin nimi (max 80 merkkiä)
   • Välittäjäpankin katuosoite (max 80 merkkiä)
   • Välittäjäpankin postinumero (max 20 merkkiä)
   • Välittäjäpankin kaupunki (max 40 merkkiä)

Maksut Osuuspankin tileiltä

 • Osuuspankin tileiltä ei ole mahdollista tehdä maksuja pankkitileille, joiden tilinumerot ovat yli 30 merkin mittaisia.
 • Tällaiset maksut tulee suorittaa joko toisten pankkien pankkitileiltä tai Osuuspankin omasta verkkopankista.

KÄYTETTÄVYYSPARANNUKSET

Pikanäppäimet Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän kirjanpitopaneeliin

 • Toimme marraskuun versiojulkaisussa Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän sivupaneeliin uuden välilehden kirjanpidon muokkaamista varten. Joulukuun versiopäivityksessä lisäämme paneeliin pikanäppäimet työskentelyn helpottamiseksi
 • Pikanäppäinyhdistelmät eri toimintoihin saa näkyviin painamalla Ctrl-painiketta pohjassa Tiliotteet ja viitemaksut -näkymällä.
 • Pikanäppäimiä on mahdollista käyttää, kun sivupaneeli on avattuna.
 • Lisätietoa Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän sivupaneelista löytyy ohjekirjastamme.

Varmenne-näkymä

 • Joulukuun versiojulkaisusta lähtien Varmenne-näkymälle pääsee päävalikosta suorempaa reittiä valitsemalla Ilmoitukset > Varmenne.
 • Aiempi reitti (Ilmoitukset > Tulorekisteri > Varmenne) on myös edelleen olemassa. 

Autoetu- ja asuntoetulaskurit

 • Selkiytämme autoetu- ja asuntoetulaskureiden näkymiä uudistamalla näkymillä olevia tekstejä sekä sarakkeiden otsikoita ja painikkeiden nimiä.

Tapaturmavakuutusprosenttien muokkaaminen palkkalistalla

 • Joulukuun versiojulkaisusta lähtien palkkalistoille tapaturmavakuutusprosentteihin tehdyt muokkaukset siirtyvät listalla oleville palkkalaskelmille.
 • Palkkalistoille tapaturmavakuutusprosentteihin tehdyt muutokset vaikuttavat ainoastaan listalla oleviin laskelmiin, eivätkä ne muuta palkansaajan tapaturmavakuutusprosenttia palkansaajarekisterin palkkatiedoissa tai työnantajan maksuprosentteja palkkojen perustiedoissa.

Oletustiliöintimuutos

 • Versiopäivityksestä 46.0.0 lähtien palkkalajin 2234 Lisävapaapäiväkorvaus kredit-oletustili on 2880.