Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 43.0

Procountorin versio 43.0 julkaistaan lauantaina 19.9.2020.
 

Yleistä

Syyskuun versiopäivityksessä julkaistaan parannuksia laskujen hyväksymiskiertoon. Lisäksi erityisesti tulorekisteriin lähetettävien palkkatietoilmoitusten korjaamista helpotetaan mahdollistamalla palkkalaskelmien kopiointi alkuperäisillä aineistotiedoilla.
 
Klikkaa alla olevia otsikoita siirtyäksesi suoraan kyseiseen kohtaan:
 1. Laskujen hyväksymiskierto
 2. Palkat
 3. Lomalaskenta
 4. Muut parannukset ja korjaukset 

alv 2020

 

LASKUJEN HYVÄKSYMISKIERTO

 

Sähköposti-ilmoitukset käyttäjille muuttuneista sijaisuuksista

Kesäkuun versiopäivityksessä lisättiin laskujen hyväksymiskiertoon mahdollisuus asettaa sijaistavia tarkastajia ja hyväksyjiä esim. alkuperäisen tarkastajan poissaolon ajaksi. Kyseistä toiminnallisuutta on nyt parannettu lisäämällä sähköposti-ilmoituksia, kun sijaisuuksia asetetaan tai muutetaan.
 
Sähköposti-ilmoitus lähetetään sijaisuuteen liittyville käyttäjille (sijaiselle ja sijaistettavalle), kun tapahtuu jokin seuraavista:
 • Uusi sijaisuus on asetettu
 • Sijaisuuteen on tehty muutos 
 • Sijaisuus on poistettu
 • Sijaisuus on alkamassa*
*Sijaisuuden alkamisesta ei erikseen muistuteta, jos uusi sijaisuus on asetettu alkamaan tänään/huomenna. Tällöin ilmoitetaan vain uudesta sijaisuudesta.
 
Sähköposti-ilmoitukset lähetetään käyttäjälle vain jos käyttäjä on sallinut tarkastuksiin liittyvät sähköposti-ilmoitukset Omissa tiedoissa ja asetuksissaan.
 
 

Käyttäjien merkinnät laskukohtaisessa keskustelussa: Laajennettu merkitseminen

Laskukohtaisessa keskustelussa voi nyt merkitä ("tagata" @-merkillä) ympäristön kaikki käyttäjät, joilla on oikeuksia hyväksymiskiertoon. Tähän asti keskustelutoiminto on ehdottanut merkittäväksi vain käyttäjät, jotka ovat luoneet laskun, muokanneet ja/tai kommentoineet laskua tai olleet laskun tarkastajia/hyväksyjiä.
 
Keskustelussa mainittu henkilö saa merkinnästä ilmoituksen sähköpostiinsa, edellyttäen että hän on sallinut laskukohtaiseen keskusteluun liittyvät sähköposti-ilmoitukset Omissa tiedoissa ja asetuksissaan.
 
Hyväksymiskierron hallinta -näkymällä (Hallinta > Yrityksen tiedot > Hyväksymiskierron hallinta) voi ottaa käyttöön laajennetun käyttäjien merkitsemisen laskukohtaisessa keskustelussa. Asetus koskee kaikkia laskuja ja on oletuksena pois päältä.
 
v_43_hyvaksymiskierron_hallinta2
 
 

Laskukohtaiseen keskusteluun liittyvät asetukset siirretty Hyväksymiskierron hallinta -näkymälle

Uudet ja vanhat laskukohtaisen keskustelun asetukset on nyt uudelleensijoitettu Hyväksymiskierron hallinta -näkymälle. Koska laskukohtainen keskustelu liittyy kiinteästi laskujen hyväksymiskiertoon, helpottaa asetusten uusi sijainti käyttäjiä löytämään ne samasta paikasta kuin muutkin laskujen kiertoon liittyvät asetukset. Hyväksymiskierron hallinta -näkymältä löytyvät asetukset ovat:
 • Salli laskukohtainen keskustelu
 • Salli laajennettu käyttäjien merkitseminen laskukohtaisella keskustelulla
 

PALKANLASKENTA

Palkkalaskelman kopiointi alkuperäisillä aineistotiedoilla

Palkkalaskelmia voi nyt kopioida alkuperäisillä aineistotiedoilla uusiksi palkkalaskelmiksi. Kopiointi helpottaa erityisesti Tulorekisterin palkkatietoilmoitusten korjauksia (korvaavat ilmoitukset). Palkkalaskelman Kopioi–toiminto säästää aikaa ja estää mahdolliset manuaalisesti tehtävät virheet korvaavan palkkailmoituksen aineistotiedoissa.

Palkkalaskelman kopiointitoiminto löytyy palkkalaskelmalta Kopioi-painikkeen takaa. Kopiointi on mahdollista suorittaa palkkalaskelmalla, joka on tilassa Maksettu tai Maksettu muualla. (Huom., jos palkkalaskelma ei ole vielä maksettuna, pystyy tarvitut muutokset ja korjaukset tekemään alkuperäiselle palkkalaskelmalle ilman, että on tarve käyttää kopiointitoimintoa.)
 
v43_palkkalaskelman_kopiointi

Palkkalaskelma kopioidaan painamalla Kopioi-painiketta ja valitsemalla ’Alkuperäisillä aineistotiedoilla’. Tässä vaiheessa nimetään uusi palkkalista ja tallennetaan se. Uusi palkkalista luodaan automaattisesti alkuperäisen palkkalaskelman ja palkkalistan aineistotiedoilla (sama palkkapäivä, palkkakausi, ansaintajakso, palkansaajan tiedot, maksajan tiedot).
 
 v43_palkkalaskelman_kopiointi2
 
Palkkalistan aineistotietojen lisäksi uudelle palkkalaskelmalle tuodaan automaattisesti samat palkkalaskelmarivit kuin vanhalla/kopioidulla palkkalaskelmalla. Ainoan poikkeuksen tekevät lomapalkkarivit. Mahdolliset lomapalkkarivit on lisättävä seuraavassa vaiheessa käyttäen Lomapalkka–toimintoa.
 
Seuraavassa vaiheessa aukeaa vertailunäkymä, jossa uusi kopioitu palkkalaskelma näytetään vasemmalla ja vanha palkkalaskelma oikealla puolella. Tällä kaksoisnäkymällä voi tarvittaessa muokata uuden palkkalaskelman tietoja. Vertailunäkymä suljetaan painamalla ylhäältä Piilota vertailu -painiketta. Tarvittaessa kaksoisnäkymän saa takaisin käyttöön painamalla ylhäältä Vertaile-painiketta. Kyseiset uudet Vertaile- ja Piilota vertailu -painikkeet ovat näkyvillä vain kopioidulla palkkalaskelmalla.
 
v43_palkkalaskelman_kopiointi3
 
Tutustu palkkalaskelmien kopioimiseen tarkemmin ohjekirjassamme.
 

 

LOMALASKENTA

 

Lisävapaapäiväkorvauksen päiväarvon muokkaaminen

Palkansaajan Vuosilomat-sivulla näytetään lisävapaapäiväkorvauksen päiväarvo sekä jäljellä oleva määrä. Klikkaamalla muokkausikonia (kynä) voidaan muuttaa lisävapaapäiväkorvauksen päiväarvoa ja siten vaikuttaa jäljelläolevan maksun arvioituun määrään.
 
 

Parannuksia lomatietojen massa-asetukseen

Lomatietojen massa-asetusnäkymää (kohdassa Palkat > Palkansaajarekisteri > Lomatietojen asettaminen) on paranneltu. Aiemmin tietojen suuri määrä on laajentanut näkymää ja on ollut vaikea nähdä kenen työntekijän tietoja on täydentämässä. Työntekijän nimi on nyt staattisesti paikoillaan, eikä se siirry vierittäessä näkymää oikealle. Lisäksi nyt on mahdollista valita, mitä tietosarakkeita taulukossa halutaan tarkastella ja tarvittaessa tarpeettomia sarakkeita voi piilottaa.
 
 

MUUT PARANNUKSET JA KORJAUKSET

Käytettävyysparannukset, mm.:
 • Tositteiden haun käytettävyyttä on päivitetty. Hae-tekstihakukenttä, päivämääräkentät ja aikavälin rajaus on sijoitettu selkeämmin.
 • Avoimien laskujen täsmäytysraportin taulukkoa on päivitetty. Valittu rivi pysyy valittuna, vaikka haku toteutetaan uudelleen ja taulukko päivittyy. Valitun rivin tulee kuitenkin edelleen olla uusien hakukriteerien mukainen.
Verkkolaskuoperaattorien nimet
 • Olemme muuttaneet Basware Oyj:n nimen verkkolaskuoperaattorien listaan. Nimi on nyt BasWare Oyj (BAWCFI22). Vanhentunut nimi oli BasWare Einvoices Oy (BAWCFI22). Nimen vaihtuminen ei vaikuta verkkolaskuyhteyksien toimintaan.