Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 41.0

Procountorin versio 41.0 julkaistaan lauantaina 27.6.2020.
 

Yleistä

Kesäkuun versiopäivityksessä kehitetään mm. laskujen hyväksymiskiertoa. Nyt laskujen tarkastajille ja hyväksyjille voi asettaa sijaisia esim. alkavien kesälomien ajaksi. Lisäksi ohjelman yläpalkkiin ilmestyy uusi ikoni, maapallo, jonka kautta vaihdetaan jatkossa Procountorin käyttökieli.
 
Klikkaa alla olevia otsikoita siirtyäksesi suoraan kyseiseen kohtaan:
  1. Laskujen hyväksymiskierto
  2. Lomalaskenta
  3. Kuluttajaverkkolaskutus
  4. Käytettävyys
  5. Muut parannukset ja korjaukset 
kehityksen kuulumiset

LASKUJEN HYVÄKSYMISKIERTO

 

Sijaisten määrittely laskujen hyväksymiskiertoon

Olemme julkaisseet uuden sijaisuustoiminnallisuuden laskujen hyväksymiskiertoon. Toiminto mahdollistaa sijaisen asettamisen väliaikaisesti poissaolevalle käyttäjälle, esim. tämän kesäloman ajaksi. Toiminto helpottaa hyväksymiskierron prosessia poikkeusolosuhteissa, joissa alkuperäisellä asiatarkastajalla tai hyväksyjällä ei ole syystä tai toisesta väliaikaisesti pääsyä järjestelmään.
 
Sijaistavia tarkastajia sekä hyväksyjiä voi määritellä kahdella tavalla. Pääkäyttäjä (tai muu vastaava käyttäjä) voi määritellä sijaisia kaikille ympäristön tarkastajille/hyväksyjille ohjelman kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Hyväksymiskierron hallinta. Sijaisuuksia hallinnoidaan uudessa Sijaisuudet-osiossa. Painikkeella Aseta uusi sijaisuus aloitetaan sijaisuuden tietojen merkintä.
 
Käyttäjät voivat myös määritellä omat sijaisensa tarkastamiseen ja/tai hyväksymiseen Omissa tiedoissa ja asetuksissaan osiossa Poissaolot, edellyttäen, että Hyväksymiskierron hallinnassa on sallittu käyttäjille omien sijaisten määrittely. Hyväksymiskierron hallinta -näkymälle on lisätty uusi asetus, jolla hallinnoidaan sitä, voivatko käyttäjät määritellä omat sijaisensa hyväksymiskiertoon, vai tapahtuuko sijaisten määrittely aina pääkäyttäjän kautta.
 
hyvaksymiskierron_asetukset_asetus
 
Sijaiset voi määritellä erikseen tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Sijaisuuksiin merkitään alku- ja loppupäivämäärät. Toiminnossa voi myös merkitä lisätietoihin esim. sijaistamisen syyn. Sijaisuuden tietoja, kuten loppumispäivämäärää, voi tarvittaessa muokata jälkikäteen esim. sijaisuuden pidentämiseksi. Sijaisuuden voi asettaa maksimissaan 6 kuukaudeksi.
 
aseta_uusi_sijaisuus

Sijaisuuden ollessa aktiivisena laskun alkuperäinen asiatarkastaja tai hyväksyjä voi edelleen käydä asiatarkastamassa tai hyväksymässä laskun sijaiskäyttäjän ohella. Kaikki muistutukset ja notifikaatiot laskujen hyväksymiskiertoon liittyen ohjataan kuitenkin sijaiskäyttäjälle sijaisuuden aikana. Tositteen hyväksymiskierron tiedoissa näytetään sekä sijaisen että sijaistetun käyttäjän nimet. Alkuperäisen tarkastajan/hyväksyjän nimi näytetään suluissa.
 
Kaikkia määriteltyjä sijaisuuksia voi tarkastella Hyväksymiskierron hallinta -näkymällä. Oletuksena näkymällä näytetään käynnissä olevat sijaisuudet. Painikkeesta Päättyneet sijaisuudet avataan näkymälle päättyneiden sijaisuuksien tiedot.
 
 

Uudistunut Hyväksymiskierron hallinta

Hyväksymiskierron asetukset -näkymä löytyy nyt nimellä Hyväksymiskierron hallinta. Näkymä löytyy kohdasta Hallinta > Yrityksen tiedot > Hyväksymiskierron hallinta. Hyväksymiskierron hallinnan käyttöliittymää on uudistettu visuaalisesti selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi. Näkymä kerää jatkossa yhteen kaikki hyväksymiskierron asetukset samalle näkymälle.
 
hyvaksymiskierron_hallinta_yleinen
 
Näkymältä löytyvät edelleen kaikki aiemmalta näkymältä löytyneet asetukset, joidenkin asetusten kirjoitusasua on kuitenkin uudistettu. Käyttötarkoitus ja aiemmin tehdyt valinnat säilyvät edelleen samana.
 
Kesäkuun päivityksessä näkymälle on lisätty uusia asetuksia liittyen hyväksymiskierron sijaisuuksiin (ks. edellinen kohta). Tulevissa julkaisuissa näkymää laajennetaan keskusteluun ja hyväksymiskiertoon liittyvän dimensioinnin asetuksilla.
 

Laskun hyväksymiskiertoasetusten tarkastelu Laskujen hyväksymiskierto -hakutuloksissa

Laskujen hyväksymiskierto -hakunäkymältä on nyt mahdollista tarkastella yleiskuvana vuorossa olevan tarkastajan lisäksi koko hyväksymiskierron tilanne: menneet ja tulevat asiatarkastajat sekä hyväksyjät. Hyväksymiskiertoa seuraavien käyttäjien ei tarvitse enää navigoida jokaisen laskun osalta erikseen laskulle tai tarkastusnäkymälle selvittääkseen laskun kierron tilanteen.
 
laskujen_hyvaksymiskierto_haku
 
Kierron yleiskuvan voi kätevästi tarkastaa klikkaamalla vuorossa olevan tarkastajan nimen vieressä olevaa info-painiketta. Painikkeesta avautuu info-ikkuna, jossa laskun kierto on esitetty. Vuorossa oleva tarkastaja tai tarkastajat ovat esitetty korostettuina ja alleviivattuina, jo tarkastuksen tehneet käyttäjät häivytettyinä ja tulevat tarkastajat normaalilla fontilla. Yleiskuvan esittämisessä on otettu huomioon laskun kierron järjestyksen pakotus sekä mahdolliset sijaisuudet.
 
laskujen_hyvaksymiskierto_haku2

Uusi toiminnallisuus on käytettävissä hakutulosriveillä jokaiselle laskulle, joille on asetettu hyväksyntäkierron käyttäjät.

LOMALASKENTA

 

Eri lomapalkan laskentaperusteiden käyttö palkkalaskelmalla

Olemme mahdollistaneet eri lomapalkan laskentaperusteiden maksun samalla palkkalaskelmalla. Tämä on hyödyllistä, jos palkansaajalla on eri lomapalkan laskentaperuste eri lomanmääräytymisvuosilla ja lomapalkka halutaan maksaa useammalta eri lomavuodelta. Esimerkisi, jos palkansaajalla on ollut aikaisemmin kuukausittainen lomapalkka ja sen jälkeen laskentaperuste on muuttunut prosenttiperusteiseksi, lomapäiviä voidaan maksaa näiltä molemmilta lomanmääräytymisvuosilta samalla palkkalaskelmalla.
 
Huomioithan, että jos palkkalaskelmalla on jo lomapalkan palkkarivi tietyltä lomanmääräytymisvuodelta, maksettavien lomapäivien lukumäärää voi muuttaa palkkarivillä tai kun lomapalkkarivin on poistanut, voi palkkarivin lisätä uudelleen Lomapalkka-painikkeen takaa. Toista saman vuoden lomapalkkariviä ei voi lisätä Lomapalkka-painikkeen takaa.
 

Lomarahatiedot loma-asetuksia tuotaessa

Tuotaessa loma-asetuksia ja aloitusarvoja csv-sisäänluvussa tai manuaalinäkymässä voidaan nyt lisätä myös lomarahatietoja. Tämä ei toimi työntekijöille, joilla on lomalaskenta jo ollut käytössä (eli jos tuotaisiin vain lomarahatiedot).
 

Palkkapäivän määrittely seuraavalle kuulle

Nyt on mahdollista luoda palkkakaudet siten, että palkkapäiväksi voi valita seuraavan kuukauden päivän.
 
 

KULUTTAJAVERKKOLASKUTUS

 

Vastaanottoilmoitustiedot liikekumppaniraportilla

Olemme lisänneet liikekumppaniraportille mahdollisuuden hakea kuluttajaverkkolaskun vastaanottoilmoitusten kohdistuksia asiakkaiden tiedoista. Raportin avulla voi nähdä helposti, onko asiakkaaseen kohdistettu vastaanottoilmoitus vai ei. Kohdistettu ilmoitus voi olla tyypiltään Lisäys tai Poisto.
 
liikekumppaniraportti
 
Uusi liikekumppaniraportin kenttä löytyy nimellä "Kohdistettu vastaanottoilmoitus". Liikekumppaniraportilla näkyvät kentät valitaan kohdassa Raportointi > Rekisteriraportit > Liikekumppaniraportti > Rekisterin tiedot > Valitse kentät, jotka haluat raportille > Kohdistettu vastaanottoilmoitus.
 
 
 

KÄYTETTÄVYYS

Käyttökielen vaihtaminen yläpalkin maapalloikonista

Ohjelman käyttökielen valinta on siirretty Omat tiedot ja asetukset -sivulta yläpalkkiin. Käyttökieli vaihdetaan klikkaamalla maapalloikonia ja valitsemalla kieli alasvetovalikosta. Käyttökielen voi nyt vaihtaa millä tahansa sivulla. Kielen vaihtamisen jälkeen sivu ladataan uudestaan valitulla kielellä.
 
kayttokielen_vaihtaminen
 
 

Valintaruuturyhmien valintojen selkeyttäminen

Valintaruuturyhmissä, joissa on mahdollisuus valita kaikki rivit otsikkopalkin ruudun kautta, on nyt kyseiselle ruudulle uusi tila. Kun taulukoissa valitsee rivejä, muuttuu kaikkien rivien valinnan mahdollistava valintaruutu uuteen tilaan. Valintaruudun avulla voi havaita myös isoja rivimääriä käsitellessä, että taulukon rivejä on valittuna. Klikkaamalla valintaruutua tässä tilassa kaikki tehdyt valinnat tyhjentyvät. Jos valintaruutua klikkaa uudestaan, valitaan kaikki valintaruudut taulukossa.
 
 

Kirjanpitotilit ja viennit -täysmäytystyökalun jatkokehittäminen

Olemme kehittäneet edelleen päivitettyä Kirjanpitotilit ja viennit -täsmäytystyökalua.

Viennit-taulukko muistaa jo tehdyt rivivalinnat, kun siihen lisätään vientirivejä valitsemalla niitä vasemmalla puolella olevasta Tilit-taulukosta. Lisäksi, kirjanpitotilin numerotieto esitetään nyt Viennit-taulukossa rivikohtaisesti.

Tositteen kirjapitonäkymälle siirryttäessä valitaan nyt automaattisesti se viennin rivi, jolta kirjanpitotosite on avattu. Aiemmin valittiin tositteen ensimmäinen rivi.
 
Täsmäytystyökalujen valintaruuturyhmien käytettävyyttä on parannettu, ks. edellinen kohta.
 
 

Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän jatkokehittäminen

Päivitettyä Tiliotteet ja viitemaksut -näkymää on kehitetty edelleen. Myös taulukon toimintaa lajitellessa on parannettu. Lajittelua varten taulukosta voi poistaa ryhmittelyt. Kyseinen asetus löytyy taulukon paneelista ja se on oletuksena päällä. Päällä ollessa taulukosta poistetaan ryhmittelyt, kun sen sisältö uudelleenlajitellaan.

Taulukkoon on lisätty linkki kohdistetulle laskulle, tässä hyödynnettiin riveillä jo olevaa tietoa laskun tyypistä ja numerosta.

Lisäksi kirjanpitonäkymän nappeja on osittain uusittu.
 
 

MUUT PARANNUKSET JA KORJAUKSET

Tositteiden haku
  • Tositteiden haussa ilmennyt ongelma, jossa Tositteen tila -hakuehto ei päivittynyt oikein kun vaihtoi Tositteen tyyppi -hakuehtoa, on korjattu.
Palkat ja lomalasskenta
  • Lomien massatuonti-ikkunassa voi merkitä nyt kumulatiiviset työtunnit, todelliset työpäivät, kumulatiiviset loma-ansiot ja maksetut lomakorvaukset kahdella desimaalilla.
  • Palkkatietojen tuonnissa on ilmennyt ongelma, jossa uutta palkkalistaa ei voinut tuoda aineiston sisäänluvun kautta (Valitse tiedosto -toiminnosta), jos uudelle palkkalistalle oli määritelty kirjanpitopäivä palkanmaksupäivän jälkeen. Ongelma on nyt korjattu.