Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 40.0

Procountorin versio 40.0 on julkaistu lauantaina 16.5.2020.

Yleistä

Toukokuun versiopäivityksessä julkaistiin uusi hakuehto hyväksymiskierrossa olevien laskujen hakuun tarkastajan/hyväksyjän perusteella. Lisäksi tiliotteiden ja viitemaksujen haun sekä joidenkin täsmäytystyökalujen käytettävyyttä parannettiin mm. tietojen uudelleen sijoittelulla ja toimintoja yksinkertaistamalla. Lomalaskentatoimintoihin lisättiin lomarahojen maksaminen sekä lisävapaapäivien käsittely.
 
Klikkaa alla olevia otsikoita siirtyäksesi suoraan kyseiseen kohtaan:
 1. Laskujen hyväksymiskierto
 2. Tiliotteet ja viitemaksut
 3. Täsmäytystyökalut
 4. Lomalaskenta
 5. Muut parannukset ja korjaukset

Uudistuva Procountor Mini

Myös Procountor Ministä on julkaistu uusi versio, joka toi mukanaan uudet kuittikuvaustoiminnot. Tutustu muutoksiin tarkemmin alla:
 
skatt och moms

LASKUJEN HYVÄKSYMISKIERTO

 

Uusi hakuehto hyväksymiskierrossa olevien laskujen hakuun

Olemme julkaisseet uuden hakutoiminnon Laskujen hyväksymiskierto -näkymälle. Hyväksymiskierrossa olevie laskuja voi nyt hakea niiden tarkastajan/hyväksyjän perusteella. 
 
laskujenhyvaksymiskierto
 
Asiatarkastajan tai hyväksyjän nimi tai osa nimestä kirjoitetaan uuteen "Tarkastaja / Hyväksyjä" -kenttään. Haku listaa näkymälle kaikki osto-, matka- ja kululaskut, joissa kyseinen käyttäjä esiintyy hyväksymiskierrossa.
 
Hakuehtoon on liitetty myös lisätoiminto: "Hae vain vuorossa olevaa tarkastajaa". Kun tähän asetetaan ruksi, haetaan vain ne laskut, joissa haettu käyttäjä on seuraavana tarkastus- tai hyväksyntävuorossa.
 
 

TILIOTTEET JA VIITEMAKSUT

 

Uudistettu tiliotteiden ja viitemaksujen haku

Tiliotteet ja viitemaksut -näkymää on uudistettu. Hakuehtoja on järjestelty uudelleen tilan säästämiseksi. Aiemmin käytössä ollut "Näytä tarkennettu haku" on poistettu käytöstä, ja kaikki hakuehdot ovat nyt heti käytettävissä.
 
 Hakutulostaulukkoa on päivitetty toimimaan paremmin myös suurella rivimäärällä. Hakutulosten luettavuutta on parannettu mm. selkeämmillä kontrastiväreillä.
 
tiliotteethaku
 

TÄSMÄYTYSTYÖKALUT

 

Kirjanpitotilit ja viennit

Kirjanpitotilien tarkistusraportti on nyt nimeltään Kirjanpitotilit ja viennit. Työkalu löytyy polusta Kirjanpito > Täsmäytystyökalut tai vaihtoehtoisesti Raportointi > Täsmäytystyökalut.
 
tilitjaviennit
 
Työkalua on kehitetty soveltumaan paremmin jokapäiväisiin tehtäviin. Taulukoiden tilaa on muutettu ja rivien valintaa sekä vientien läpikäymistä on selkiytetty. Yhteenveto-laskentaa on päivitetty siten, että muutoksia ALV:ssa ja tositteiden täsmäytyseroja voi pitää silmällä rivivalinnoista riippumatta.
 
Aiemmin näkymällä olleet Hae tapahtumat -, Kaikki tilit -, Kaikki tapahtumat - ja Kirjanpito-painikkeet on poistettu tarpeettomina käytöstä, sillä toiminnot voi nyt suorittaa ilman niitä mm. valitsemalla tilejä taulukoista sekä klikkaamalla tositenumeroita (jolloin siirrytään tositteen kirjanpitoon).
 
 

Avoimien laskujen täsmäytysraportti

Avoimien laskujen täsmäytysraporttia on päivitetty palvelemaan paremmin päivittäisissä täsmäytystehtävissä. Raportti löytyy polusta Kirjanpito > Täsmäytystyökalut tai vaihtoehtoisesti Raportointi > Täsmäytystyökalut.
 
laskujentasmaytys
 
Hakuehdot näytetään nyt selkeämmin ja reskontriin liittyvät tilit listataan hakuehtoihin näkyviin. Reskontratilien yhteyteen on lisätty infopainike, joka ohjeistaa, että tilejä voi tarvittaessa muuttaa kohdassa Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikartta > Näytä myynti- ja ostoreskontratilit.
 
Hakutulosten luettavuutta on parannettu. Päivämäärien rivit, joilta löytyy erotusta, korostetaan keltaisella värillä. Erotuksen ja mahdollisen muutoksen arvo esitetään tehostetusti.
 
Näkymän yläosaan on lisätty painikkeet Hae oletuspäivämäärillä ja Hae tilikaudelta. Painikkeiden avulla voi nyt suoraan asettaa hakuehtoihin oletuspäivämäärät tai haun tilikauden alusta.
 
 

LOMALASKENTA

Lomarahan maksaminen

Palkkalaskelmilla voi nyt maksaa lomarahoja. Lomarahapalkkarivi lisätään palkkalaskelmalle laskelman luomisen jälkeen käyttämällä Lomapalkka-painiketta.
 
Lomarahan maksamista varten on tehty uusi palkkalaji Lomaraha (2233), jota käytetään maksettaessa lomarahaa kaikilla palkansaajien lomanansaintasäännöillä silloin kun yrityksellä on lomarahatoiminnallisuus käytössä. Lomarahapalkkalajin valitsemisen jälkeen ohjelma ehdottaa henkilön Vuosilomat-näkymän mukaista lomapalkan laskentaperustetta ja näyttää maksettavissa olevien lomarahapäivien lukumäärän. Maksettavien lomarahapäivien määrittelyn jälkeen painetaan Lisää laskelmalle –painiketta, jolloin ohjelma muodostaa lomarahapalkkarivin palkkalaskelmalle.

Samalla palkkalaskelmalla voi toistaiseksi maksaa vain saman lomapalkan laskentaperusteen lomapäiviä ja lomarahoja. Jos siis palkansaajalla on ollut eri laskentaperuste eri lomanmääräytymisvuosina, kuten esimerkiksi prosenttiperusteinen 2018-2019 ja kk-palkka standardijakajalla 2019-2020, näiden eri lomanmääräytymisvuosien lomapalkka ja -raha on maksettava eri palkkalaskelmalla. Kyseistä rajoitusta ei ole, jos lomanmääräytymisvuosilla on käytössä sama lomapalkan laskentaperuste. Lisäkehitystä tähän on tulossa lähiaikoina.
 
 

Lisävapaapäivät ja lisävapaapäiväkorvaus

Palkkalaji 2234 Lisävapaapäiväkorvaus julkaistiin aiemmassa päivityksessä käytettäväksi palkkalajirekisterin kautta ei-lomapalkkatoiminnallisuuden käyttäjille. Nyt lisävapaapäivätoiminnallisuus on käytettävissä myös lomapalkkatoiminnallisuuden käyttäjille. Mikäli työntekijä on ansainnut alle 24 lomapäivää sairauden tai kuntoutuksen johdosta, voit lisätä lisävapaapäiviä henkilön Vuosilomat-ikkunan taakse Muokkaa vuositasolla -painikkeesta.

Tällä hetkellä ei ole automaattista määritystä lisäpäivävapaan päiväarvoksi. Arvio annetaan Vuosilomat-ikkunan yläosassa kenttään Arvioitu lisävapaapäiväkorvaus /pv (EUR). Tätä arviota käytetään lomapalkkavelkaraportilla ja palkkalaskelmalla, ja sitä voi muokata aina tarvittaessa. Arvo on sijoitettu Vuosilomat-näkymän yläosaan perustietoihin niin, ettei sitä ole sidottu lomavuoden tietoihin. Näin lomavuotta ei tarvitse avata ja sulkea tiedon muokkaamiseksi, vaikka lomavuosi olisi jo suljettu.

Lisäpäivävapaakorvausta maksettaessa palkkalaskelmalla, poimi palkkalaji Lomapalkka-painikkeen takaa. Mikäli haluat maksaa jotain muuta lomapalkkaa samalla, valitse ensin lisäpäivävapaakorvaus, Lomapalkka-painike pysyy aktiivisena ja pystyt valitsemaan toisen lomapalkkalajin. Muista tarkistaa lisäpäivävapaakorvauksen päiväarvo ja päivittää tarvittaessa palkkalaskelmalla.

 

 
 

MUUT PARANNUKSET JA KORJAUKSET

Käytettävyys
 • Alasvetovalikot, joissa esitetään nykyinen valinta, on päivitetty visuaalisesti. Näitä valikoita ovat Siirry-valikko (tositteella) ja Perustiedot-valikko (ohjelman oikeassa yläkulmassa). Valikon vaihtoehdot ovat nyt paremmin luettavissa.
 • Uudemmat taulukot on päivitetty usean rivin valinnan osalta siten, että näppäinkomentoja voi hyödyntää paremmin hiiren kanssa. Rivien valintaruuduista voi myös valita vaihtonäppäintä käyttäen usean rivin kahden rivin välissä. Mac-käyttäjille on mahdollistettu komento-näppäimen käyttö.
Laskujen tarkastaminen
 • Usean laskun tarkastamisessa käytettävä taulukko on päivitetty toimimaan paremmin kun rivejä on paljon. Näkymään pääsee tositteiden/laskujen hausta valitsemalla Tarkastaminen-alasvetovalikosta Usean laskun tarkastaminen.
Kuluttajaverkkolaskut
 • Julkaisimme huhtikuun julkaisussa mahdollisuuden tallentaa olemassa oleva kuluttajaverkkolaskun laskuttajailmoitus Procountoriin. Olemme muokanneet olemassa olevan ilmoituksen lisäämistä niin, että sitä pystyy tarkastelemaan, muokkamaan tai sen pystyy poistamaan heti tallennuksen jälkeen. Olemassa olevasta ilmoituksesta on siis poistettu kahden päivän sääntö, joka on estänyt ilmoituksen muokkaamisen heti luomisen jälkeen. Sääntö koskee edelleen uusia pankkiin lähetettäviä laskuttajailmoituksia.
Tilinpäätöstyökalut
 • Tilinpäätöstyötyökalut-näkymällä havaittiin ongelma, joka esti desimaalien lisäämisen "Summa (edellinen tilikausi)" -kenttään tuloslaskelman osalta. Taseelle desimaalien lisääminen toimi normaalisti. Ongelma korjattiin ja desimaalien lisääminen onnistuu nyt myös tuloslaskelman summakenttään.
Palkat ja ilmoitukset
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty oletushakuarvoksi edellisen kuukauden ensimmäinen päivä. Haettavan tiedon määrän lisääntyessä ilmoituksen avaaminen joissakin tapauksissa kesti suhteettoman kauan. Oletushakuarvon lisäyksen avulla raportin avausta on saatu nopeutettua.
 • Olemme korjanneet bruttoperusteisen takaisinperinnän vaikutuksen Maksetut palkat vuonna laskentaan. Aikaisemmin vain nettoperusteinen takaisinperintä laskettiin mukaan Maksetut palkat vuonna -summaan. Palkkalaskelmalla, jolla on bruttoperusteinen takaisinperintärivi, vero ja sivukulut lasketaan edelleen summasta, johon takaisinperintärivin summaa ei lasketa mukaan. Palkkalaskelmalla, jolla on mukana takaisinperintärivi, bruttopalkkasumma ei ole sama summa kuin mistä vero ja sivukulut lasketaan, sillä bruttopalkkasummaan lasketaan takaisinperintärivin summa mukaan. Nettoperusteinen takaisinperinnän ollessa palkkalaskelmalla laskenta on jo toiminut näin, nyt myös bruttoperusteinen takaisinperintä on muutettu käyttäytymään samoin.
 • Kohtaan Hallinta > Palkanlaskennan tiedot on lisätty Laske uudelleen -painike Maksetut palkat vuonna -kentän viereen. Summa päivittyy automaattisesti yhtiöstä kokonaisuudessaan maksettujen palkkojen määrän perusteella.  Laske uudelleen painike -laskee uudelleen Maksetut palkat vuonna -kentän summan ottaen huomioon tietyt muutokset, joita ei ole toistaiseksi automaattisesti huomioitu Maksetut palkat vuonna -summassa. Näitä tilanteita ovat olleet bruttoperusteiset takaisinperinnät (korjattu tästä päivityksestä lähtien, ks. edellinen kohta) sekä tilanteet, joissa kukaan käyttäjä ei ole käynyt Palkanlaskennan tiedot -näkymällä, jolloin ohjelma ei ole muodostanut ollenkaan vuosikohtaista tietokannan riviä. Käytännössä painiketta kannattaa käyttää silloin kun palkkasummat vuodessa ovat lähellä työttömyysvakuutusmaksun rajaa eli 2 125 500 euroa. Maksetut palkat vuonna vaikuttaa Procountorissa työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentteihin.
 

Hero

UUDISTUVA PROCOUNTOR MINI

Olemme yhdistämässä mobiilisovellusten toimintoja yhden sovelluksen alle. Jatkossa löydät Procountor Kuitit -sovelluksesta tutut kuittikuvaustoiminnot myös Procountor Ministä. Ensimmäiset kuittitoiminnot ovat olleet testattavissa Minissä toukokuun päivityksestä 16.5. alkaen. Saat kuittitoiminnot käyttöön lataamalla uuden Mini-version sovelluskaupasta. Sovelluksen lataaminen on veloituksetonta.
 
Osana uudistusta julkaisimme useita uusia ominaisuuksia ja parannuksia kuittien käsittelyyn:
 • Tuki monisivuisen kuitin kuvaamiselle
 • Valuutan vaihtaminen. Kuitit mahdollista tallentaa myös muissa valuutoissa.
 • Kuitin tietojen muokkaus Procountorissa
 • PDF-kuitin lähetys sovelluksessa (”sähköpostikuitti”)
 • Pitkien lisätietojen näkyminen ja lisätietojen parempi luettavuus Procountorissa
 • Tuki usealle ALV-kannalle samalla kuitilla
Minin kuittitoimintojen testausvaihe on maksuton kaikille käyttäjille. Procountor Kuitit -sovellus toimii toistaiseksi normaaliin tapaan Mini-sovelluksen rinnalla. Viimeistään syksyllä valmistaudutaan kuitenkin siirtymiseen Kuitit-sovelluksesta Miniin. Ministä julkaistaan syksyllä lopullinen versio, jonka kuittitoiminnot korvaavat Kuitit-sovelluksen toiminnot, samalla Kuitit poistetaan käytöstä. Minin lataaminen tulee olemaan edelleen veloituksetonta, mutta kuittien käsittelyyn sekä matka- ja kululaskuihin liittyvät toiminnot muodostavat maksullisen lisäominaisuuden, joka hinnoitellaan 5,95 €/kk. Hinta on käyttäjä- ja ympäristökohtainen, samalla tavalla kuin Kuitit-sovelluksen hinnastossa. Tiedotamme siirtymävaiheesta ja hintamuutoksista lisää lähiaikoina.
 
Kehitystoiveita? Muita palautteita?
 
Jatkamme Minin kuittienkäsittelytoimintojen kehittämistä asiakaspalautteiden perusteella. Kuulemme mielellämme kokemuksistasi sekä mahdollisista kehitysehdotuksistasi, voit olla niistä yhteydessä asiakaspalveluumme: puh. 020 7879 840 (ma-to 8.30–16.00, pe 8.30–14.00) tai asiakaspalvelu@procountor.com. Kiitos!
 
 

Uudet kuittienkäsittelytoiminnot

 Mini - 2 lisaa uusi kuitti
 • Kuittien kuvaaminen puhelimen kameralla tai kuittien luominen olemassa olevasta kuvatiedostosta
 • Tuki usean sivun kuiteille

Mini - 3 uusi kuitti tyhja

 • Tietojen syöttäminen uudelle kuitille: Tuotteen tiedot (tuoteluokka, hinta, valuutta, alv-prosentti), ostopäivä, ostopaikka, maksutapa
 • Kuitille voi lisätä useita tuotteita. Tuotteilla voi olla keskenään eri tuoteluokka, alv-prosentti jne.
 • Kuittien tallentaminen tietojen syöttämisen jälkeen. Tallennettu kuitti tulee näkyviin Procountoriin (selainversioon).
 
Mini - 4 uusi kuitti tiedot 1
 • Tallennettujen kuittien selaaminen ja kuittien tilat Minissä.
 • Kun kuitti on käsitelty Procountorissa (kuitista on tehty esim. kululasku), Minissä näytetään check-merkki kyseisen kuitin kohdalla. Kuitin tila on siis käsitelty.

Mini - 7 kuittilistaus kasitelty

 • Kuittien selaaminen Procountorissa (selainversio). Esimerkiksi henkilökuntaroolissa nähdään ainoastaan omat kuitit, laajemmilla käyttöoikeuksilla myös muiden kuvaamat kuitit.
 • Sekä Minissä että Kuitit-sovelluksessa tallennetut kuitit löytyvät toistaiseksi samasta tutusta Uudet kuitit -widgetistä Procountorin etusivulta. Uudet kuitit -widgetissä näytetään uudet/käsittelemättömät kuitit. 
 • Kuvattujen kuittien tietojen muokkaaminen

Procountor - kuittiwidget muokkaus

 • Kuitit ovat selattavissa myös kuittien hakunäkymällä Haku > Kuittihallinta. Oletuksena haetaan käsittelemättömät kuitit, mutta hakuehtoja säätämällä voi hakea myös käsiteltyjä kuitteja.

Procountor - kuittihallinta liitteet

 • Matka- ja kululaskujen luominen kuiteista joko Uudet kuitit -widgetin tai Kuittihallinta-hakunäkymän kautta. (Luo uusi kulu/matkalasku -painikkeet).
 • Uudelle laskulle tuodaan automaattisesti kuitin tietoihin määritellyt tuoterivit sekä kuitin kuva liitteeksi.

Procountor - kululasku kuitilla

 • Kun lasku on tallennettu, kuitin tila päivittyy käsitellyksi.
 • Jos lasku mitätöidään, sille liitetty kuitti palautuu käsittelemättömien/uusien kuittien listaan. Kuitti voidaan liittää uudelle laskulle.
Julkaisemme tarkat ohjeet Minin kuittikuvaustoiminnoista ohjekirjaamme päivitykseen (16.5.) mennessä.