Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 39.0

Procountorin versio 39.0 julkaistaan lauantaina 18.4.2020.

Yleistä

Huhtikuun versiopäivityksessä julkaistaan uusia toimintoja liittyen laskujen lähetysvirheiden käsittelyyn sekä helpotetaan kuluttajaverkkolaskutuksen käyttöönottoa. Hyväksymiskierron asetuksiin lisätään uusi asetus, jolla parannetaan entisestään Procountorista tehtävien maksujen tietoturvaa. Lomalaskentaosiota valmistellaan lomarahojen ja lomarahapäivien laskentaa varten.
 
Klikkaa alla olevia otsikoita siirtyäksesi suoraan kyseiseen kohtaan:
 1. Lähetysvirheiden käsittely
 2. Hyväksymiskierto
 3. Kuluttajaverkkolaskut
 4. Lomalaskenta
 5. Muut parannukset ja korjaukset
 
finago-tulppaani

LÄHETYSVIRHEIDEN KÄSITTELY

 

Sähköpostitse lähetettyjen laskujen lähetysvirheet

Sähköpostitse lähetettyihin laskuihin liittyvät virheet voi nyt käsitellä Lähetysvirheet-näkymällä.
 
Laskujen lähetys voi epäonnistua mm. virheellisen vastaanottajan sähköpostiosoitteen vuoksi. Kun Procountorista sähköpostitse lähetetty lasku jää virheeseen, laskun lähettäjä saa virheestä ilmoituksen omaan Procountoriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseensa, minkä lisäksi virhe tulee näkyviin Lähetysvirheet-näkymälle. Kun lähetysvirheissä on uusia, käsittelemättömiä virheitä, ilmestyy oikeaan yläkulmaan punainen huutomerkki-ikoni. Ikonia klikkaamalla siirrytään maksu- tai lähetysvirheiden käsittelyyn.
 
lahetysvirheet_ikoni
 
Aiemmin yhteiselle näkymälle listatut maksu- ja lähetysvirheet käsitellään nyt omilla välilehdillään. Kaikki lähetysvirheet listataan laskukanavasta sekä lähettäjästä riippumatta yhteiselle näkymälle. Virheen voivat nähdä ja käsitellä kaikki käyttäjät, joilla on riittävät oikeudet laskujen käsittelyyn.
 
lahetysvirheet_haku
Sähköpostitse lähetettyjen laskujen virheet käsitellään samalla tavalla kuin muutkin lähetysvirheet. Jos laskua ei haluta lähettää uudestaan Procountorin kautta vastaanottajalle, voi virheen kuitata käsitellyksi valitsemalla virhepalaute hakutuloksista ja käyttämällä Merkitse käsitellyksi -painiketta, jolloin lasku jää Lähettämätön-tilaan. Jos lasku halutaan lähettää uudestaan, on laskun tietoja korjattava ennen uudelleen lähettämistä. Tällöin Käsittele-toiminnosta siirrytään laskun tietoihin, palautetaan lasku Kesken-tilaan, korjataan esim. vastaanottajan osoitetiedot sekä hyväksytään ja lähetetään lasku korjatuilla tiedoilla. Käsittelyvaiheessa laskun laskukanavan voi myös vaihtaa toiseen.
 
Ennen päivitystä sähköpostitse lähetettyjen virheet ilmoitettiin lähettäjille manuaalisesti Procountorin asiakaspalvelun toimesta. Jatkossa lähetysvirheet tuodaan automaattisesti näkyviin Procountor-ympäristöön, jolloin virheet ovat käsiteltävissä viipymättä.
 

HYVÄKSYMISKIERTO

 

Uusi hyväksymiskierron asetus: Maksutietojen muokkaaminen

Olemme julkaisseet uuden asetuksen näkymälle Hallinta > Yrityksen tiedot > Hyväksymiskierron asetukset. Asetuksella voi nyt määrittää, voiko maksun saajan tietoja muokkaamaan Maksaminen-näkymällä laskun maksuvaiheessa.
 
Toiminnon tarkoituksena on tehdä maksuvaiheesta yleisesti entistä tietoturvallisempi Procountorissa.
 
hyvaksymiskierto
 
Uusi asetus on valintaruutu: "Estä maksun saajan tietojen muuttaminen maksamisnäkymällä?". Jos asetus on käytössä, maksun saajan tietoja (kuten saajan tilinumeroa) ei ole mahdollista muuttaa maksunäkymällä, toisin sanoen maksussa käytetään niitä maksutietoja, jotka on määritelty Lasku-näkymällä. Jos asetus ei ole käytössä, maksun saajan tietoja voi muokata maksunäkymällä uutta maksua lisätessä, ilman että on tarve palata Lasku-näkymälle ja palauttaa lasku Kesken-tilaan.
 
 

KULUTTAJAVERKKOLASKUT

Kuluttajaverkkolaskut ovat verkkolaskuja, jotka lähetetään Procountorista suoraan vastaanottajan verkkopankkiin. Kuluttajaverkkolaskutuksen aloittaminen edellyttää laskuttajalta verkkolaskusopimusta pankin kanssa sekä laskuttajailmoituksen lähettämistä. Asiakkaat puolestaan laativat omissa verkkopankeissaan vastaanottoilmoitukset, joilla ilmoittavat haluavansa vastaanottaa yrityksen verkkolaskuja. 
 
Lisää tietoa kuluttajaverkkolaskuista ja niiden käyttöönotosta löydät ohjekirjastamme.
 
Kuluttajaverkkolaskutukseen liittyen on lisätty uusia toiminnallisuuksia, jotka helpottavat laskutuksen käyttöönottoa etenkin siirrettäessä laskutus toisesta ohjelmistosta Procountoriin.
 

Olemassa olevan laskuttajailmoituksen tallentaminen

Procountoriin on lisätty mahdollisuus tallentaa olemassa oleva kuluttajaverkkolaskun laskuttajailmoitus. Olemassa olevan ilmoituksen tiedot tallennetaan Procountoriin, ja yritys voi aloittaa kuluttajaverkkolaskutuksen ohjelmistomigraation jälkeen ilman että laskuttajailmoitus olisi laadittava ja lähetettävä pankkeihin uudestaan.
 
laskuttajailmoitus
 
Olemasa oleva ilmoitus lisätään Procountorin tietoihin kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Verkkolasku- ja skannausosoitteet, painikkeesta Laskuttajailmoitus > Lisää olemassaoleva. Jotta vanhaa laskuttajailmoitusta voi käyttää Procountorissa, on Procountoriin tallennettava sama laskuttajailmoituksen laskutusaiheen koodi, joka on lähetetty pankkiin aiemmin. Laskutusaiheen koodin voi etsiä vanhasta pankkiin lähetetystä ilmoituksesta.
 
 

Vastaanottoilmoitusten sisäänluku

Procountoriin on nyt mahdollista tuoda sisään kuluttajaverkkolaskujen vastaanottoilmoituksia aineiston sisäänluvun kautta. Vastaanottoilmoitukset voi lukea sisään esim. siirrettäessä laskutus toisesta ohjelmistosta Procountoriin.
 
Vastaanottoilmoitusten sisäänluku tehdään Procountorista kohdasta Asiakasrekisteri > Vastaanottoilmoitukset, painikkeesta  Vastaanottoilmoituksien sisäänluku. Sisäänlukuaineistojen tarkka sisältökuvaus julkaistaan ohjekirjaan päivitykseen la 18.4. mennessä. Kun vastaanottoilmoitukset on luettu sisään, ne kohdistetaan asiakasrekisterin asiakkaisiin Kohdista liikekumppanille -toiminnolla.
 
 

Tiedon verkkolaskuosoitteiden tallentaminen

Olemme lisänneet mahdollisuuden lisätä Tieto Oyj:n (TE0037xxxxxxxx) vastaanotto- ja lähtetysosoitteen Verkkolasku- ja skannausosoitteet -näkymälle. Tämä ominaisuus on lisätty koskien siirtoja toisesta taloushallinnon ohjelmasta Procountoriin ja on tarkoitettu käytettäväksi kuluttajaverkkolaskuja varten. TE-alkuisten osoitteiden käyttäminen edellyttäåä, että operaattorina on yrityksen pankki.
 
 
 

LOMALASKENTA

Lomarahatoiminnallisuuden käyttöönotto

Lomarahatoiminnallisuuden voi nyt ottaa käyttöön ohjelman kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset. Käyttöasetuksissa Lomaraha-osiossa valitaan asetus: "Ota lomarahatoiminto käyttöön kaikille työntekijöille”.
 
kayttoasetus_loma
 
Toiminnon käyttöönoton myötä tuodaan näkyviin uusia lomarahoihin liittyviä kenttiä palkansaajien Vuosilomat-välilehdelle. Palkansaajan tiedoissa voidaan tarkastella ja muokata lomaraha-ansainnan aloituspäivää, lomarahapäivien ansaintaa per kuukausi, ansaittuja lomarahapäiviä ja lomarahoja sekä jäljellä olevia lomarahapäiviä ja lomarahoja.
 
HUOM! Lomarahojen maksaminen julkaistaan seuraavassa versiossa 16.5.2020.
 
 

Lomarahat lomapalkkavelkaraportilla

Lomaraha on lisätty lomapalkkavelkaraportille. Lomaraha ja lomarahapäivät näkyvät raportilla lomarahatoiminnallisuuden käyttöönoton jälkeen.
 
 

MUUT PARANNUKSET JA KORJAUKSET

Käytettävyys
 • Käytetyn polun korostusta sivuvalikossa on parannettu niin, että korostus on jatkossa helpommin luettava. Navigointi myös säilyttää haetun polun, vaikka sivupalkin lukitsee pysymään auki. Päivitimme lisäksi sivupalkin reagointia hiiren kursoriin.
 • Tiliotteet ja viitemaksut näkymällä haku käynnistyi aiemmin heti kun poistui kentästä tai valintaruudusta. Tämän takia useassa tapauksessa haku käynnistyi aiottua aiemmin ja haun laajuuden takia tulosten saaminen oli hidasta. Korjasimme tilanteen siten, että haku-nappia tulee painaa kun tarvittavat hakukriteerit on määritelty.
 • Olemme päivittäneet etusivun Hallinnan toimenpiteet -widgettiä siten, että siihen tehdyt asetusmuutokset vaikuttavat nyt vain kyseisessä ympäristössä.
Palkat
 • Palkkalaskelman dimensiointia ei voi enää muuttaa, jos palkkalaskelma on suljetulla tilikaudella.
 • Sivukulujen laskentaa on tarkennettu lomapalkkavelkaraportilla ottamaan huomioon poikkeukset palkansaajakohtaisesti.
Käteisalennukset
 • Olemme korjanneet virheen, jossa käteisalennuksen sisältävä ostolasku, jossa oli käytetty vierasta valuuttaa, esitettiin laskun laskutustiedoissa; laskun summa ja valuutta ristiriidassa toisiinsa. Laskun laskutustiedoissa summa käteisalennuksen kanssa oli sama kuin mitä se olisi ympäristön oletusvaluutan kanssa, kun taas valuuttamerkintä oli laskulle asetettu vieras valuutta. Virhe oli ainoastaan laskun laskutustietodon esitettävässä logiikassa, ei laskennassa.