Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 38.0

Procountorin versio 38.0 on julkaistu lauantaina 21.3.2020.

Yleistä

Maaliskuun versiopäivityksessä julkaistaan Taloushallinto-asiakkaille uusi raportointityökalu, joka auttaa yrityksiä arvioimaan lähitulevaisuuden kassatilannetta: kassavirtaennuste. Lisäksi lomalaskentaosiota täydennetään lomapalkkavelkaraportilla sekä lomanmääräytymisvuoden vaihtumiseen liittyvillä toiminnoilla. Päivitys pitää sisällään myös useita muita uusia ominaisuuksia liittyen liitteiden käsittelyyn, loma- ja palkanlaskentaan, raportointiin ja käytettävyyteen.
 
Klikkaa alla olevia otsikoita siirtyäksesi suoraan kyseiseen kohtaan:
 1. Kassavirtaennuste
 2. Liitteiden käsittely
 3. Lomalaskenta
 4. Palkat ja ilmoitukset
 5. Täsmäytysraportit
 6. Käytettävyysparannukset
 
finago-tulppaani

KASSAVIRTAENNUSTE

Kassavirtaennuste on uusi raportointityökalu, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella lähitulevaisuuden saldokehitystä Procountoriin liitetyillä tileillä. Raportti löytyy Raportointi-valikon alta.
 
Raportin luvuissa huomioidaan luodut tositteet ja niiden ennakoitu vaikutus kassavirtaan. Lisäksi työkalussa on mahdollista lisätä kassavirtaan vaikuttavia tapahtumia yksitellen tai massana toistuvina tapahtumina, ilman että luodaan tositteita. Näin voidaan muodostaa mahdollisimman tarkat ennusteet. Tapahtumia tarkastellaan ja lisätään erillisellä tapahtumanäkymällä klikkaamalla painiketta Muokkaa ennustetapahtumia.
 
Kassavirtaennusteen päänäkymällä näytetään alkusaldot, tulot ja menot sekä loppusaldo päivittäisellä, viikottaisella tai kuukausittaisella tasolla. Raportin voi avata graafiseen muotoon klikkaamalla Näytä graafi.

Kassavirtaennuste on tarkoitettu controllereille, managereille, yrittäjille ja muille vastaaville rooleille, joilla on Procountorissa riittävät katseluoikeudet kirjanpidon ja maksuliikenteen tarkasteluun. Raportti tulee käyttöön kaikkiin Taloushallinto-ympäristöihin.
 
Lisää ohjeita ja kuvia löydät ohjekirjastamme.
 

LIITTEIDEN KÄSITTELY

 

Uudistettu liitetoiminto myyntilaskuille, tilauksille ja tarjouksille 

Myyntilaskujen, tilausten ja tarjousten liitteiden käsittelyä on uudistettu. Näillä tositteilla on nyt käytössä sama liitekomponentti, joka on aiemmin ollut käytössä muilla tositelajeilla, kuten ostolaskuilla.
 
Muutoksen myötä aiemmin käytössä ollut Liitteet-painike poistuu laskunäkymän yläpalkista ja liitteitä käsitellään jatkossa oikeassa laidassa olevassa liitepaneelissa. Kyseisessä paneelissa on mahdollista tarkastella sekä laskun kuvaa että mahdollisia liitteitä. Tositteelle liitettyjä tiedostoja on mahdollista lisätä, avata, poistaa ja liittää yksittäisille laskuriveille. (Huom., liitteiden rivikohtaisuus ei ilmene Procountorin ulkopuolella.)
 
Myyntilaskulle liitettävät liitteet lähetetään laskun mukana saajalle, kun asetetaan ruksi sarakkeeseen "Lähetä tositteen mukana". Valinta on oletuksena päällä, kun liitetiedosto on tyyppiä gif, jpg jpeg, txt tai pdf. Jos ruksin ottaa pois, liite jää Procountoriin näkyviin kyseiselle laskulle, mutta sitä ei lähetetä laskun mukana.
 

LOMALASKENTA

 

Lomapalkkavelkaraportti

Lomaraportteihin on lisätty uusi raportti: lomapalkkavelkaraportti. Raportti on saatavilla ohjelman kohdassa Palkat > Palkkaraportit > Lomaraportit.

Lomapalkkavelkaraportin avulla haetaan tiedot palkansaajien ansaituista, maksetuista ja jäljellä olevista lomapäivistä ja -palkoista sekä tarpeen mukaan sivukuluista.

Ennen raportin hakemista valitaan käytettävät hakuehdot. Palkansaajia on mahdollista rajata henkilöittäin, raportointiryhmittäin sekä lomien laskentaperusteen perusteella. Raportti ryhmitellään valinnan mukaan henkilön raportointiryhmän tai laskentaperusteen mukaan. Raporttiin voi sisällyttää palkansaajien nimet, sivukulut ja/tai passiiviset henkilöt.

Raportin hakeminen lomanmääräytymisvuodelle edellyttää, että kyseinen vuosi on suljettu. Lomanmääräytymisvuoden sulkeminen on toteutettu niin ikään maaliskuun versiopäivityksessä (ks. seuraava kohta).
 
Lisää ohjeita ja kuvia löydät ohjekirjastamme.
 
 

Lomanmääräytymisvuoden vaihtuminen

Lomavuoden vaihtumiseen on julkaistu kolme uutta toiminnallisuutta:

1) Palkkalaskelmien käsittely, kun ne menevät lomavuoden vaihteen yli

Tietyillä lomalaskentatavoilla on tärkeää tietää, mille lomavuodelle ansiot tai mm. ylityötunnit kuuluvat. Kun on tarve jakaa ansioita lomavuosille, voidaan jakaa palkkalaskelmarivit kahteen riviin sekä merkitä ansaintakausitiedon avulla kummalle lomavuodelle ansiot kuuluvat. Rivien jakaminen käy parhaiten kopioimalla palkkalaskelman rivi ja jakamalla rivin arvot lomavuosia vastaaviksi. Kullekin riville lisätään ansaintakauden alku- ja loppupäivät, esim. ensimmäiselle riville 30.-31.3.2020 ja toiselle riville 1.4.-12.4.2020.

2) Lomavuoden sulkeminen ja avaaminen

Kun lomat on tarkistettu ja päivitetty, lomavuoden voi sulkea. Sulkemalla lomavuosi lukitaan tiedot niin, ettei muutoksia voi tehdä. Mm. palkkalistan luonnissa tarkistetaan automaattisesti, osuvatko päiväykset lomavuodenvaihteeseen ja pyytää avaamaan lomavuoden, mikäli lomavuosi on suljettu. Lisäksi lomavuoden sulkeminen vaikuttaa siten, että palkansaajarekisterin lomatietoihin ei voi tehdä muutoksia ilman, että suljettu lomavuosi avataan. Kun lomavuosi on suljettu, on käytössä uusi lomaraportti: lomapalkkavelkaraportti (kuluvalla vuodella raportti on käytössä muutoinkin).
 
Lomavuosia hallinnoidaan ohjelman kohdassa Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Lomanmääräytymisvuodet. Samalla näkymällä sekä suljetaan että avataan lomavuosia.

Lomavuotta avatessa tulee ilmoitus työntekijöistä, joiden asetuksia muutetaan automaattisesti, koska heillä on tullut yksi vuosi täyteen ennen 31.3. ja lomapäivien ansainta muuttuu (2 pv/kk -> 2,5 pv/kk ja/tai 9 % -> 11,5 % prosenttiperusteisessa lomalaskennassa). Automaattinen muutos ei tapahdu, jos käyttäjä on muuttanut manuaalisesti ansainta-asetuksia esim. 3pv/kk. Näiden muuttuneiden tietojen lisäksi Procountor kopioi kaikkien työntekijöiden olemassaolevat asetukset viimeiseltä lomavuodelta. Kun lomavuosi on avattu, voi huhtikuulle luoda uusia palkkalaskelmia. Huomaa, että uuden lomavuoden avaaminen ei edellytä vanhan lomavuoden sulkemista.
 
Lisää ohjeita ja kuvia löydät ohjekirjastamme.
 

3) Uudelleenlaskenta

Kun uusia laskelmia luodaan, muutokset lomakertymiin lisätään automaattisesti. Näin tapahtuu myös silloin, kun päivitetään asetuksia palkansaajarekisterin lomataulussa.
 
Kuitenkin jos muokataan Lomapalkkalaskennan asetuksia (TES) eli esim. lisätään/poistetaan palkkalajeja, kumulatiiviset loma-ansiot eivät päivity automaattisesti. Olemme nyt lisänneet palkansaajarekisterin lomatietoihin Uudelleenlaskenta-painikkeen, jolla saadaan myös nämä tilanteet huomioitua henkilöiden loma-ansainnassa. Tämä painike tarkistaa kaikki vuoden palkkalaskelmat vs TES:n palkkalajit ja laskee saldot uudelleen.
 
Lisää ohjeita löydät ohjekirjastamme.
 


Muut lomalaskentaan liittyvät lisäykset

Lomavuosi hakukriteerinä palkkalaskelmien haussa

Palkkalaskelmien hakuun on tullut uusi hakukriteeri: lomavuosi. Hakuehdon avulla voidaan mm. löytää lomamuutokset estävät palkkalaskelmat. 

Uusi palkkalaji: Lisävapaapäiväkorvaus

Liittyen 1.4.2019 voimaan tulleeseen vuosilomalakimuutokseen palkkalajirekisteriin on lisätty palkkalaji 2234 Lisävapaapäiväkorvaus. Palkkalaji on lisättävissä palkkalaskelmille palkkalajirekisteristä, kun ei käytetä lomapalkkatoiminnallisuutta. Huom! Varsinainen lisävapaapäivätoiminnallisuus julkaistaan osaksi lomalaskentaa huhtikuun versiojulkaisussa.

Lisää automaattisia tarkistuksia lomatietojen sisäänluvussa

Lomatietojen sisäänlukuun on lisätty uusia tarkisteita ja virheilmoituksia, jotka antavat lisätietoa mahdollisista virheellisistä tiedoista sisäänlukuaineistossa.

PALKAT JA ILMOITUKSET

Uusi tulonsaajatyyppi: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Lisätty uusi tulonsaajatyyppi: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Tieto ilmoitetaan, kun maksetaan palkkaa, joka normaalitilanteessa olisi työnantajan sairausvakuutusmaksun alaista tuloa.
Maksaja ei ilmoita tietoa työeläkevakuutuksesta (asetetaan automaattisesti).

Maksajan on ilmoitettava kaikki sosiaalivakuutukset vakuuttamisen poikkeustilannetietoina (asetetaan automaattisesti)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
 • ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Muita palkkoihin ja ilmoituksiin liittyviä muutoksia ja korjauksia

Henkilötunnuksen poistaminen

Henkilötunnusta ei pysty enää poistamaan, kun henkilö on perustettu palkansaajarekisteriin. Henkilötunnusta käytetään yksilöivänä tunnuksena palkkatoiminnoissa.

Työnantajan erillisilmoituksen maksupäivän logiikkaa muutettu

Työnantajan erillisilmoituksen kirjanpitotositteen ja maksu-pdf:n maksupäivä on muutettu seuraavan kuun 12. päivään (aiemman 5. päivän sijaan), päiväts ottaa huomioon viikonloput ja arkipyhät. Huom., neljännesvuosiraportoijien ratkaisu lisätään myöhemmin.
 
Työnantajan erillisilmoituksen korvausmenettelyssä muutoksia
 
Tehty korjaus seuraavaan tilanteeseen: Kun työnantajan erillisilmoitus on lähetetty, sitten korvattu uudella erillisilmoituksella ja tämäkin erillisilmoitus on mitätöity ja lähetetty vielä uusi erillisilmoitus, korvatun erillisilmoituksen kirjanpitoviennit ovat astuneet uudestaan voimaan kun ne poistava ilmoitus on mitätöity. Tämä on aiheuttanut sen että kirjanpitovientejä on voimassa kahdelta ilmoitukselta. Korjaus tehty niin että mitätöidyn ilmoituksen kirjanpitovienti koskien edellistä ilmoitusta jätetään voimaan, jolloin vain viimeisimmän ilmoituksen kirjanpitoviennin rivit huomioidaan.
 
Lisätietoja löydät ohjekirjastamme.

Tapaturmavakuutusprosentti palkkatietojen sisäänluvussa

Korjattu virhe, jonka vuoksi palkkatietojen sisäänluvun (palkansaajarekisterissä) myötä palkansaajien tapaturmavakuutusprosentiksi asetettiin nolla.

TÄSMÄYTYSRAPORTIT

 
Parannuksia avoimien laskujen täsmäytysraportin käytettävyyteen

Jatkossa kun avataan avoimien laskujen haku avoimien laskujen täsmäytysraportilta, hakunäkymä aukeaa raportin päälle. Näin päästään palaamaan alkuperäiselle raportille ruksipainikkeesta. Hakunäkymällä voi nyt myös tehdä muita hakuja ennen paluuta.

Parannuksia myyntien maksutapahtumaraporttiin

 Myyntien maksutapahtumat -raporttia (avattavissa avoimien laskujen täsmäytysraportilta) on päivitetty. Hakutulostaulukkoon kuuluvat painikkeet on siirretty alas suoraan hakutulosten ylle. Hakuehdot ja hakutulosten yhteenveto -paneelit voi nyt sulkea, jos tarvitaan lisää tilaa tositteille. Hakutulosten yhteenvedossa on rivi kaikille maksutapahtuman tiloille. Se sisältää samat tiedot kuin aiempi yhteensä-rivi, mutta on valittavissa.
 

KÄYTETTÄVYYSPARANNUKSET

Mm.:
 • Monivalintaruudukkoja on päivitetty useilla näkymillä. Jatkossa voidaan mm. pitää Shift-painike pohjassa ja valita kerralla useita vaihtoehtoja.
 • Uusi ostolasku -toiminnossa voi nyt kopioida ja liittää lukuja myös silloin, kun niissä on mukana välilyöntejä.
 • Joukkokirje-toiminnon taulukon toimivuutta on parannettu myös isoja tietomääriä näytettäessä.
 • Tilitoimistotyökalut: Tiedotteet asiakkaalle -toimintoon on tehty parannuksia. Lisää-painikkeesta avautuvaan ikkunaan on tehty tiivistystä ja toimintoihin on lisätty info-tekstit. Info-teksteistä näet mitä kyseinen toiminto tekee.