Procountorin versio 37.0

Procountorin versio 37.0 julkaistaan lauantaina 15.2.2020.

Yleistä

Tammikuun versio 37.0 sisältää mm. seuraavat uudet ominaisuudet:
 • Uudistettu Tiedotteet-widget Procountorin etusivulla
 • Kooste tarkastettavista ja hyväksyttävistä laskuista etusivulla
 • Uudistettu palkkakausien hallinta
Tutustu muutoksiin tarkemmin alla.

Procountorin etusivu

Uudistettu Tiedotteet-widget

Procountorin etusivun Tiedotteet-widget on uudistunut. Jatkossa uusimmat tiedotteet on listattu allekkain niin, että viimeisimpien tiedotteiden otsikot voi nähdä yhdellä silmäyksellä. 
 
Uudet, lukemattomat tiedotteet näkyvät listassa lihavoidulla fontilla. Klikkaamalla tiedotteen otsikkoa avataan tiedote erilliseen ikkunaan luettavaksi. Kun tiedote on luettu, voidaan se sulkea ruksipainikkeesta. Tiedotteen otsikko näkyy tämän jälkeen normaalilla fontilla.
 
etusivuntiedotteetwidget
 
Lukemattomien tiedotteiden määrä yhteensä näkyy suluissa Tiedotteet-otsikon vieressä.
 
Punaisella fontilla näkyvät tiedotteet ovat Procountorin asiakaspalvelun tai tilitoimiston lisäämiä häiriötiedotteita.
 
Listan lisäksi tiedotteet ovat luettavissa myös listan yläpuolella vaihtuvien kuvien kautta. Kunkin tiedotteen otsikko lukee kuvan päällä ja on luettavissa Lue lisää -painikkeesta. Vaihtuvissa kuvissa ja tiedotelistauksessa on samat tiedotteet.
 
Uudistus vaikuttaa myös omien tiedotteiden julkaisuun Procountorin tilitoimistotyökaluissa (käytössä Procountorin partnetitilitoimistoilla). Tiedotteita varten on otettu käyttöön uusi tekstieditori, jossa tekstiin voi lisätä muotoiluja, rivinvaihtoja jne. sekä useita linkkejä aiemman yhden sijaan. Kun tiedotteen merkitsee häiriötiedotteeksi, näkyy se etusivun tiedotteissa punaisella fontilla.
 
 

Tarkastettavat ja hyväksyttävät laskut etusivulla

Etusivun tervehdys-widgettiin on lisätty huomautukset tarkastettavista ja hyväksymättömistä laskuista. Ilmoitus näytetään sekä osto-, matka- että kululaskuista. Jos Procountorissa on käsiteltäviä laskuja, näytetään teksti (esimerkki):
 
"Sinulla on
4 tarkastamatonta laskua".
 
tervehdyswidget
 
Linkistä "Asiatarkasta/Hyväksy laskut" voi siirtyä suoraan kyseisten laskujen hakuun, jossa laskut voi avata tarkastettavaksi tai hyväksyttäväksi tilanteen mukaan.
 
Ilmoitukset näkyvät käyttäjäkohtaisesti kaikille käyttäjille,  jotka ovat mukana laskujen hyväksymiskierrossa ja joilla on riittävät käyttöoikeudet laskujen käsittelyyn.
 
Jos sillä hetkellä ei ole laskuja, jotka odottavat tarkastamista tai hyväksymistä, widgetissä ei näytetä ollenkaan tekstiä tarkastamattomista tai hyväksymättömistä laskuista.  Jos on sekä tarkastettavia että hyväksyttäviä laskuja, näkyvät ne allekkain.

 


Laskujen hyväksymiskierto

Pakolliset muistutukset tarkastettavista laskuista sähköpostitse

Tammikuun päivityksessä lisättiin uusia asetuksia hyväksymiskiertoon liittyville huomautus- ja muistutussähköpostiviesteille. Olemme nyt julkaisseet asetuksen, joka mahdollistaa muistutusviestien pakottamisen kaikille käyttäjille ympäristössä.
 
hyvaksymiskierronasetukset
 
Toiminnallisuuden voi asettaa aktiiviseksi ympäristössä Hyväksymiskerron asetukset -näkymällä kohdasta "Pakota sähköpostimuistutukset käyttäjille, jotka esiintyvät laskujen hyväksymiskierrossa". Kun toiminto on päällä, kaikki ympäristön käyttäjät vastaanottavat sähköpostiviestit liittyen laskujen hyväksymiskierron tehtäviinsä, vaikka he olisivat valinneet henkilökohtaisissa asetuksissaan olla vastaanottamatta hyväksymiskiertoon liittyviä viestejä. Kun toiminto ei ole asetettu päälle, vain ne käyttäjät vastaanottavat laskujen hyväksymiskierron sähköpostiviestejä, jotka ovat hyväksyneet vastaanoton henkilökohtaisissa asetuksissaan.

Laskukohtainen keskustelu Laskujen hyväksymiskierto -hakunäkymällä

Laskulla käyty keskustelu on nyt avattavissa suoraan Laskujen hyväksymiskierto - hakunäkymältä uudesta Keskustelu-sarakkeesta. Hakutuloksiin lisätyssä Keskustelu-sarakkeessa näytetään numero, joka kertoo laskukohtaiseen keskusteluun annettujen kommenttien määrän. Numeroa klikkaamalla avataan keskustelu uuteen ikkunaan. Laskukohtainen keskustelu on sama riippumatta siitä, miltä näkymältä keskustelun avaa.
laskujenhyvaksymiskiertokeskustelu
 

Palkanlaskenta

Uudistettu palkkakausien hallinta

Palkkakausien hallintaa koko lomavuodelle on uudistettu. Nyt on mahdollista luoda useita palkkakausilistoja seuraavilla palkkakauden pituuksilla: Kuukausittaiset kaudet, 3 viikon kaudet, 2 viikon kaudet ja viikottaiset kaudet.
 
Palkkakausia hallinnoidaan kohdassa Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Palkkakaudet. Kun näkymälle siirtyy ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen, pyytää ohjelma nimeämään aiemmassa versiossa käytetyn palkkakausilistan. Kun se on nimetty, voidaan vanhoja palkkakausia käyttää normaalisti. Palkkakausien sisältöä ei muuteta.
 
Perustettujen palkkakausien hallinta
 
Palkkakaudet-näkymän yläosassa valitaan hakuehdot, joiden mukaiset palkkakaudet näytetään näkymän alaosassa. Esim. valitsemalla Lomankertymisvuosi-valikosta "2018-2019" voidaan tarkastella kyseiselle lomankertymisvuodelle perustettuja palkkakausilistoja. Palkkakausilistojen nimet on listattu Palkkakaudet-alasvetovalikkoon. Samalla lomankertymisvuodella voi olla useita palkkakausilistoja.
 
palkkakaudet2
 
Kun palkkakausi(lista) on valittu, voidaan sen sisältöä muokata alaosan taulukossa Lisää- tai Poista-painikkeilla sekä kenttien arvoja muokkaamalla.
 
Näkymän yläosassa olevalla Poista-painikkeella poistetaan valittu palkkakausilista kokonaan.
 
Uusien palkkakausien luominen
 
Uudet palkkakaudet perustetaan painikkeesta Luo uusi palkkakausi. Uuden palkkakausilistan pohjatiedot syötetään avautuvaan ikkunaan. Palkkakausilistalle annetaan Nimi, Palkkakausien tyyppi (esim. 2 viikon kaudet), lomankertymisvuosi, palkanmaksukauden alkupäivä (kun käytössä on muu kuin kuukausittainen palkkakausi), palkkapäivä ja kirjanpitopäivä. 
 
luouusipalkkakausi
 
Palkkakausille annettuja päiväystietoja voi muokata vielä Palkkakaudet-näkymän taulukossa, esim. jos palkkakausia luodessa ei löydy valmiiksi sopivia vaihtoehtoja.
 
Kun pohjatiedot on täytetty, luodaan uudet palkkakaudet Muodosta-painikkeella. Viimeisen palkkakausirivin osalta järjestelmä päättelee kalenteripäivien perusteella, kuuluuko palkkakausi vielä tälle lomavuodelle (esim. 29.3.21 - 11.4.21 sisältää vain kolme päivää maaliskuulle, jolloin tätä palkkakautta ei valita tälle lomavuodelle).
 
Palkkalistan luominen uusilla palkkakausilla
 
Uusi palkkalista -näkymälle on lisätty uusi kenttä palkkakausilistan valintaa varten. Palkkakausilista valitaan heti Lomankertymisvuosi-valinnan jälkeen. Palkkakausilista-valikossa ovat valittavana kaikki lomankertymisvuodelle perustetut palkkakausilistat. Kun lista on valittu, voidaan seuraavaksi valita palkkalistalla käytettävä palkanmaksukausi.
 
uusipalkkalista
 
 

Muita palkanlaskennan parannuksia

 • Luotu uusi palkkalaji 3060 Sähköauton latausetu. Edun arvo on 30€ vuonna 2020. Palkkalaji on linkattu tulolajiin 317.
 • Palkkatietoilmoitusten luomisnäkymä muutettu niin, ettei käyttäjien tarvitse enää tarkistaa onko lähetettäviä ilmoituksia kuukausi kuukaudelta.
 • Uusille verokorteille on mahdollista valita enää vain yhden tulorajan verokortti ja lähdeverokortti. Jos palkansaajalla on käytössä jokin muu verokortti, voi sen käyttöä jatkaa normaalisti.
 • Käyttäjän ei tarvitse enää klikata Näytä enemmän -painiketta isojen tietomäärien kanssa palkkalajiraportilla, vaan raportti lataa automaattisesti lisää.
 • KORJAUS: Kun palkansaajan verokortin tyypiksi asetetaan Lähdeverokortti, ei tarvitse enää merkitä vuositulorajaa.
 • KORJAUS: Kuuden kuukauden sääntö kansainvälisissä tilanteissa on lähetetty tulorekisteriin Ei-arvona, vaikka ei olisi ollut tarpeen. Tämä on mahdollisesti johtanut turhiin kyselyihin verottajan suunnalta. Jatkossa mitään tietoa ei lähetetä, mikäli kansainvälinen tilanne ei päde.

Käytettävyysparannuksia

Avoimien laskujen täsmäytysraportti
 • Oletushaku suoritetaan automaattisesti.
 • Viimeisin tilanne on jatkossa käytettävissä saman tien. Hakuun on asetettu oletuksena aikajana edellisen kuukauden ensimmäisestä päivästä kuluvaan päivään.
 • Viimeisin haettu päivämäärä on oletuksena tulostaulukon ylimmällä rivillä. (Taulukon järjestystä voi säätää uudestaan klikkaamalla sarakeotsikoita)
 • Siirtyessä Myyntien maksutapahtumaraportille haku käynnistetään automaattisesti, eikä ole tarvetta käyttää erikseen hakupainiketta.
 
Muut muutokset
 • Painikkeiden ulkoasua on päivitetty heijastamaan paremmin niiden tilaa (ovatko parhaillaan aktiivisesti käytössä vai eivät), esim. onko haku käynnissä.
 • Tositteiden yläkulmassa olevassa Siirry-painikkeessa on jatkossa aina myös senhetkinen näkymä mukana.
 • Osalla näkymistä olevat suljettavat paneelit eivät enää sulkeudu pelkästä otsikkolaatikon klikkauksesta, sen sijaan tulee käyttää nuoli-ikonia tai vieressä olevaa otsikkotekstiä. Näin estetään paneelien, esim. hakuehtojen sulkeminen vahingossa. Nuoli-ikoni on muutoksen myötä siirretty vasempaan laitaan otsikkotekstin viereen.