Procountorin versio 36.0

Procountorin versio 36.0 julkaistaan lauantaina 18.1.2020.

Yleistä

Tammikuun versio 36.0 sisältää mm. seuraavat uudet ominaisuudet:
 • Palkkalajiraportti
 • Pdf-tuloste työnantajan erillisilmoituksille
 • Tuloveroilmoituslomake nro 5 vuodelle 2019
 • Hyväksymiskierrossa olevien laskujen haku
 • Hyväksymiskierrossa olevien laskujen sähköpostimuistutusten lähetystiheyden valinta
Tutustu uusiin ominaisuuksiin tarkemmin alla.

Laskujen hyväksymiskierto

Hyväksymiskierrossa olevien laskujen haku

Olemme julkaisseet uuden hakunäkymän: Laskujen hyväksymiskierto. Näkymällä on mahdollista nähdä kaikki hyväksymiskierrossa olevat laskut yhdellä kätevällä näkymällä. Näkymän tarkoitus on parantaa laskujen hyväksymiskierron läpinäkyvyyttä ja tehostaa hyväksymiskierron hallintaa.

Näkymä löytyy päävalikosta kohdasta Haku > Laskujen hyväksymiskierto.

Laskujen hyväksymiskierto -näkymällä on mahdollista hakea osto-, matka- ja kululaskuja. Hakutuloksissa on mahdollista nähdä mm. tällä hetkellä vuorossa oleva asiatarkastaja tai hyväksyjä.
 
 
Laskujen hyväksymiskierto -näkymää tullaan jatkokehittämään tulevissa versiojulkaisuissa. Nyt julkaistavassa ensimmäisessä versiossa toimintoja on vielä rajoitettu.
 
Näkymä on toistaiseksi piilotettu käyttäjiltä, joilla on käyttöoikeuksissaan henkilökohtaisia rajoituksia osto-, matka- tai kululaskuihin liittyen, esim. käyttöoikeudet vain omiin laskuihin.
 

Tarkastettavien laskujen sähköpostimuistutusten lähetystiheys

Olemme julkaisseet uuden toiminnallisuuden, joka mahdollistaa laskujen hyväksymiskiertoon liittyvien sähköpostilla lähetettävien huomautusten ja muistutusten lähetystiheyden määrittämisen ympäristökohtaisesti.
 
Kun lasku lähetetään hyväksymiskiertoon, on tästä lähetettävän sähköpostihuomautuksen lisäksi uutena toiminnallisuutena myös mahdollista asettaa lähetettäväksi muistutus hyväksymiskierrossa olevista laskuista, joita ei ole vielä tarkastettu tai hyväksytty.
 
Uusi asetus on lisätty kohtaan Hallinta > Yrityksen tiedot > Hyväksymiskierron asetukset. Valitse sopiva lähetystiheys valikosta Sähköpostimuistutusten lähetystiheys. Lisätietoa valinnoista voi lukea klikkaamalla oheista Info-ikonia.
 
Tehty valinta vaikuttaa ympäristön kaikkiin käyttäjiin.
 
Toiminnallisuuden tarkoituksena on parantaa laskujen hyväksymiskiertoon liittyvää kommunikointia järjestelmän puolelta, sekä tehostaa asiatarkastusta ja hyväksyntää yleisesti.


Palkanlaskenta

Palkkalajiraportti

Uusi palkkalajiraportti on lisätty palkkaraportteihin kohtaan Palkat > Raportointi > Palkkalajiraportti.
 
Palkkalajiraportti hakee tiedot palkkalaskelmilta joko Palkanmaksukauden tai Palkkapäivän mukaan riippuen Etsi-hakuehdossa tehdystä valinnasta. Vieressä olevasta päiväyskentästä avautuu klikkaamalla kalenteri, jossa voi asettaa halutut päivämäärät käsin tai käyttää jotain valmista aikarajausta, kuten "Viime kuukausi".
 
Ryhmittely-valikossa määritellään raportin ryhmittelyperuste. Oletuksena raportin tulokset ryhmitellään palkkakategorioittain. Ryhmittelytavaksi voidaan valita vaihtoehtoisesti Palkkatyyppi, Henkilön raportointiryhmä tai Tulolaji.
 
Palkkaraportin muita rajausehtoja ovat: Tila, Palkkakategoria, Palkkatyyppi, Tulolaji, Henkilön raportointiryhmä ja Henkilö.
 
Hakukriteerinä voidaan käyttää myös rivipoikkeustietoa. Oletuksena rivipoikkeushakuehto on tyhjä. tällöin rivipoikkeus ei vaikuta rajaavasti. Rivipoikkeuksen rajausehtoja ovat: Takaisinperintä, Perusteeton etu, Perusteeton etu tai takaisinperintä (tällöin molemmat rivipoikkeukset tulevat tulokseen ja ne on ryhmitelty yhteen) ja Ei rivipoikkeusta (näyttää ne rivit, joilla on palkkalaskelmalla ei rivipoikkeusta –tieto). Käytettäessä rivipoikkeusta rajausehtona tulee muistaa valita kaikki tarvittavat palkkakategoriat mukaan.
palkkalajiraportti_hakuehdot

Hakuehtojen Valitse kaikki -valinnalla valitaan tai poistetaan käytöstä kerralla kaikki vaihtoehdot. Osassa hakuehdoista on käytössä suurennuslasipainike, jonka kautta on mahdollista valita vaihtoehtoja yksitellen tai useita kerralla.

Jos jokin palkkatyyppi on nimetty palkkalaskelmille eri nimillä ja ryhmittelykriteerinä käytetään palkkatyyppiä, näyttää raportti tulokset erikseen ryhmiteltynä palkkatyypin nimen mukaan.

Jos tarkasteluun halutaan myös rekisterissä passiivisiksi merkityt henkilöt, voidaan rastittaa kohta "Näytetään myös passiiviset henkilöt" raporttia muodostettaessa.

Palkkalajiraportin tulokset näytettään rajausehtojen alla. Raportin vieminen exceliin tullaan julkaisemaan lähiaikoina.
 

Muita muutoksia palkanlaskentaan

Palkkailmoitukset
 • Työnantajan erillisilmoitus on nyt avattavissa pdf-tiedostona. Tiedosto sisältää mm. ilmoituksen erittelyn ja maksutiedot.
 • Palkkatietoilmoitusta lähettäessä nähdään nyt Lähetä-painikkeen vieressä lähetettävien ilmoitusten lukumäärä.
 • Palkkatietoilmoituksen aineiston tiedoissa ollut linkin nimi on korjattu ja viittaa nyt selkeämmin palkkalaskelmaan (palkkalistan sijaan).
Verokortit
 • Verokorttien suorasiirron aikaikkunaa on päivitetty: 24.9.2019 - 14.2.2020.
 • Verokorttien suorasiirtoa voi pyytää ja noutaa vain sama henkilö. Mikäli ko henkilö ei ole suorittamassa noutoa, verokorttien nouto jää kesken. Nyt suorasiirtopyynnön voi tarvittaessa poistaa ja tehdä uuden suorasiirtopyynnön uuden henkilön toimesta.
 • Muutosverokortti, joka on voimassa aikaisemmin (kuluvana vuonna) kuin verokorttien suorasiirrossa tuotu verokortti, on voimassaoleva verokortti. (Aikaisemmin voimassaoleva verokortti oli se, jossa oli uusin voimaantulopäivämäärä).
Palkkalajit ja palkkalaskelmat
 • Palkkalaji 2870 Perhepäivähoitajan kustannusten korvaus on estetty vuodesta 2020 eteenpäin. Verottaja on muuttanut tähän liittyvää tulolajia siten, että se ei ole enää verotettavaa. Tästä syystä on perustettu uusi palkkalaji, 2871. Palkkalajia 2870 voi käyttää edelleen korjauksiin, kun maksupäivä on vuodella 2019.
 • Takaisinperintäriville on lisätietoihin lisätty kenttä: Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero.
Palkansaajan tiedot
 • Verotunniste ei ole enää pakollinen tieto, koska se ei ole aina kotivaltiossa käytössä/tiedossa.
 • Kun työntekijälle valitaan tuloksi Työkorvaus, järjestelmä ei enää vaadi työeläketietoa.
Vanhojan palkkanäkymien nimet navigaatiossa
 • Olemme muuttaneet sellaisten palkanlaskentaan liittyvien toimintojen nimiä ja sijaintia navigaatiossa, jotka eivät ole enää aktiivisessa käytössä. Jatkossa ne ovat aktiivisten toimintojen alapuolella ja nimeen on liitetty tarkennus: (–2018). Aktiivisessa käytössä olevat toiminnot esitetään ilman tarkennusta.
 

Muutoksia lomalaskentaan

 • Lomatietojen sisäänluku –exceliin lisätty uusi kenttä: ”maksettu lomakorvaus”. Maksettu lomakorvaus voidaan nyt tuoda kokonaislomakorvauksen lisäksi, jolloin saadaan myös oikea jäljellä oleva lomakorvauksen määrä.
 • Lomakorvauksen maksaminen useammalta lomavuodelta on nyt mahdollistettu Oikeus vapaaseen -lomalaskentaperusteella.
 • Lisätty automaattinen huomautus palkkalistan luomiseen työntekijöille, joilla on 35 tunnin sääntö ja joiden lomapalkan laskenta on alkanut palkkalistan alkupäivän jälkeen. Tämä saattaa tarkoittaa, että työntekijä ei ole ansainnut tarvittavaa 35 tuntia lomapäivien ansaintaan. Huomautuksen voi ohittaa, kun palkanlaskija on tarkistanut tiedot.
 
työtehoa toiminnanohjauksella landing page

Tuloveroilmoitukset

Tuloveroilmoituslomake nro 5 vuodelle 2019 julkaistu
Olemme julkaisseet Elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituslomakkeen liikkeen- tai ammatinharjoittaja verovuoden 2019 ilmoituksia varten.

Rahoitussopimusten hallinta

Rahoitussopimusten muokkaaminen asiakasrekisterissä Muokkaa useita -toiminnolla
Olemme lisänneet asiakasrekisterin Muokkaa useita -toiminnallisuuteen mahdollisuuden lisätä rahoitussopimus useammalle asiakkaalle. Toiminnallisuus edellyttää, että käyttöasetuksissa on päällä Ulkopuolinen rahoitus -asetus sekä rahoitussopimuksen tiedot on syötetty näkymälle Rahoitussopimukset.
rahoitussopimukset 
 
Toiminnallisuus löytyy kohdasta Asiakasrekisteri > Muokkaa useita > Muokkaa liikekumppaneita > Rahoitussopimus.
Valitse alasvetovalikosta sopimus, joka päivitetään valittujen asiakkaiden tietoihin. "Ennallaan"-valinta säilyttää senhetkisen rahoitussopimuksen asiakkailla. Tyhjä valinta poistaa rahoitussopimuksen käytöstä valituilta asiakkailta.
 

Muita muutoksia ja parannuksia

Etusivu ja navigaatio
 • Yläpalkissa olevaa hakutoimintoa on kehitetty ja haku nostaa esiin enemmän hakusanaa vastaavaa sisältöä.
 • Etusivun pikalinkkien oletusjärjestystä on muutettu. Linkit on nyt järjestetty sisällön kappalemäärän mukaan. Linkit voi myös järjestää edelleen aakkosjärjestykseen klikkaamalla nuoli-ikonia. Tehty valinta säilyy.
Taulukot ja paneelit
 • Tuoterekisteissä tilapäisesti käytössä ollut vanha taulukkoversio on poistettu käytöstä.
 • Eri näkymien taulukkojen ja monivalintaruudukkojen ulkoasua on päivitetty, valintaruudut reagoivat myös hiireen ja näppäin-navigointiin. Rivien monivalintaa on selkeytetty.
 • Osalla näkymistä olevat suljettavat paneelit voi nyt sulkea tai avata nuoli-napein, jotka sijaitsevat alueiden oikeassa yläkulmassa.
Procountorin saavutettavuus ruudunlukijalla
 
Parantaaksemme ruudunlukijan hyödyntämistä, Procountorin navigointiin ylä- ja sivupalkeissa on lisätty luettavat otsikot. Lisäksi olemme kehittäneet yläpalkin hakutoiminnon saavutettavuutta siten, että se on ruudunlukijan hyödynnettävissä. Nämä päivitykset ovat osa jatkuvaa kehittämistä.