Procountorin versio 35.0

Procountorin versio 35.0 julkaistaan lauantaina 14.12.2019.

Yleistä

Joulukuun versio 35.0 sisältää mm. seuraavat uudet ominaisuudet:
  • Uusia oletustilitietoja Tiliotteen oletustiliöinneissä
  • Kirjanpidon päivittäminen viitemaksuille
  • Nopeampi palkkalajin haku palkkalaskelmalle
  • Uusi laskentaperuste lomalaskentaan: Oikeus vapaaseen
  • Lomatietojen asettaminen useille palkansaajille
Tutustu uusiin ominaisuuksiin tarkemmin alla.
 

Tiliotteet ja viitemaksut

Uusia oletustilitietoja Tiliotteen oletustiliöinneissä
Tiliotteen oletustiliöinnin näkymälle on lisätty oletustiliöintien tietoja. Näkymä mahdollistaa nyt oletustiliöintien muokkaamisen seuraaville tileille:
 
- Tiliotteen maksuliikenne
- Pankkikulutili
- Korkokulutili
- Korkotuottotili
- Vaihtovelkakirjalainatili
 
tiliotteenoletustilioinnit
 
Oletustilien vieressä on info-painikkeesta avautuva vihjelaatikko, jossa kerrotaan, missä voidaan muuttaa viitesuoritusten ja verojen oletustiliöintejä. Infoon on sisällytetty linkit, jotka vievät oikeille näkymille ja joista pystyy vastaavasti palaamaan takaisin samanlaisen info-painikkeen kautta.
 
Oletustiliöintien päivittäminen viitemaksuille
Edellisessä versiojulkaisussa julkaisimme mahdollisuuden päivittää kirjanpidon tiliotteen kirjanpitovienneille. Nyt olemme laajentaneet toiminnallisuuden koskemaan myös viitemaksuja.

Viitemaksujen kirjanpidon päivittäminen on hyödyllinen niissä tapauksissa, kun halutaan lisätä oletustiliöintisääntö jollekin tapahtumalle, ja halutaan varmistua, että sääntö toimii.
 
paivitakirjanpito

Uusi tiliöintisääntö lisätään näkymällä Viitesuoritusten oletustiliöinnit. Kun sääntö on valmis, voidaan Tiliotteet ja viitemaksut –näkymällä päivittää viitesuorituksen kirjanpito painikkeella Päivitä kirjanpito. Kirjanpidon päivittäminen muodostaa tapahtuman kirjanpidon uudestaan senhetkisten oletustiliöintien ja tiliöintisääntöjen mukaisesti. Mahdolliset käsin tehtävät muutokset kirjanpitoon tulee lisätä vasta päivitystoiminnon käyttämisen jälkeen.

Tiliotteiden ja viitemaksujen kirjanpitoa päivittäessä on huomioitava, että toiminto vaikuttaa kaikkiin näkymälle haettuihin tapahtumiin. Ennen toiminnon käyttämistä voidaan sopivin hakuehdoin hakea näkymälle ainoastaan päivitettävä tiliotetapahtuma.

Palkanlaskenta

Päivämäärän asettaminen palkkalistojen haussa
Palkkalistojen haku –näkymällä on uudistettu päivämäärän valintaa. Hakuehdon Palkanmaksukausi kentissä Alkaen ja Asti voidaan nyt valita päivämäärä suoraan kalenterista. Vaihtoehtoisesti päivämäärä syötetään päivämääräkenttään esim. muodossa ppkkvv, ppkkvvvv tai pp.kk.vvvv. Vanha, erillinen vuosilukukenttä on poistettu muutoksen myötä.
 
Palkkalajin lisääminen palkkalaskelmalle
Palkkalaskelmalle on lisätty kenttä palkkalajien nopeaan lisäämiseen. Uusi kenttä sijaitsee palkkalaskelmalla Lisää palkkalaji -painikkeen alapuolella. Kenttään voidaan kirjoittaa palkkalajin nimi, palkkalajin numero tai osa niistä. Palkkalaji valitaan painamalla Enteriä tai klikkaamalla palkkalajia alasvetovalikosta. Lisää-painikkeella lisätään kyseinen palkkalaji uudeksi palkkariviksi palkkalaskelmalle.
 
palkkalaskelmanrivit
 
Uudet ikonit palkkalaskelman riveillä
Palkkalaskelmalle on lisätty laskelman riveille palkkatyypin oheen ikoneita informoimaan käyttäjää rivillä olevista lisätiedoista. Ikoneita ei näy, jos rivillä ei ole lisätietoja. Ikoneita voi myös olla useita per rivi. Ikoneita on neljä erilaista:

- Puhekupla viittaa siihen, että riville on lisätty kommentti tai viesti (joka näkyy myös pdf-laskelmalla)
- Auto näytetään, kun kyseessä on autoetu
- Palmu liitetään lomapalkkariveihin
- Jakoavain näkyy, kun riville on merkitty rivipoikkeus Takaisinperintä
 
palkkalaskelmanikonit0
 
Procountor API: Palkanmaksut Suora tilisiirto -näkymällä 
Navigointi käyttöliittymässä suoralta palkanmaksulistalta siihen liittyvälle tiliotteelle ja toisin päin on nyt mahdollista. (Procountor API:n kautta tehdyt palkanmaksut)

Lomalaskenta

Uusi laskentaperuste: Oikeus vapaaseen
Lomapalkkalaskentaan on lisätty uusi laskentaperuste: Oikeus vapaaseen. Laskentaperuste soveltuu alle 35 tuntia tekeville palkansaajille (esim. palkkiolaiset).
 
Laskentaperuste voidaan asettaa palkansaajille palkansaajan Vuosilomat-näkymällä sekä Lomatietojen asettaminen -toiminnolla. Jotta Oikeus vapaaseen -laskentaperusteen voi ottaa käyttöön, tulee myös Lomansansaintasääntö-kenttään asettaa "Oikeus vapaaseen".
 
ansaintasaannot
 
Kumulatiivisia ansioita kerryttävät palkkalajit määritellään kohdassa Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Lomapalkkalaskennan asetukset (TES).
 
Oikeus vapaaseen -laskentaperustetta käyttäessä voidaan valita, kumuloidaanko maksetut korvaukset ja maksetaanko lomakorvaus lomakauden päättymiseen mennessä kerralla, vai maksetaanko lomakorvaus jokaisen maksusuorituksen yhteydessä. Järjestelmä kerää maksetut palkkiot ym. suoritukset kumulatiivisiin ansioihin. Kun lomapalkka maksetaan Lomapalkka-painikkeella, voidaan valita, maksetaanko kaikista kertyneistä ansioista lomakorvausta, vai maksetaanko vain kyseisen palkkalaskelman lomakorvaus.
 
lomapalkkakertakorvaus
 
Lomapalkkatoiminnallisuutta varten on lisätty uusi palkkalaji: 2225 Lomakorvaus (kertakorvaus). Palkkalaji voidaan lisätä palkkalaskelmalle Lomapalkka-painikeella. Vanhoja palkkalajeja 2223 ja 2224 (Lyhyen työsuhteen lomakorvaus -palkkalajit) voi käyttää edelleen palkkalaskelmilla ja palkkaperusteella, mutta niitä ei voi hyödyntää automaattisessa lomapalkkalaskennassa. Näiden palkkalajien toiminnallisuutta ei ole muutettu.
 
 
Lomatietojen asettaminen useille palkansaajille
Palkansaajarekisterin kautta voidaan nyt tallentaa useille palkansaajille lomatietojen aloitusarvot kerralla. Toiminto löytyy painikkeesta Lomatietojen asettaminen. Painikkeesta avautuvalla näkymällä haetaan ensin palkansaajarekisteristä henkilöt, joille lomatietoja halutaan tallentaa. Kun henkilöt on valittu, voi kullekin palkansaajalle syöttää tai kopioida loma-asetukset samalta näkymältä.
 
lomatietojenasettaminen1

Loma-asetuksia ja aloitusarvoja voidaan tuoda tässä näkymässä vain palkansaajille, joilla ei ole ollut lomalaskenta käytössä palkkalaskelmilla. Jos lomalaskenta on jo aloitettu, on muutokset lomatietoihin tehtävä suoraan kyseisen palkansaajan Vuosilomat-näkymällä.
 
lomatietojenasettaminen

Palkansaajarekisterissä aiemmin ollut Lomatietojen sisäänluku –painike on uuden massatoiminnon myötä siirretty ja nimetty uudelleen. Csv-tiedoston voi nyt tuoda Valitse tiedosto –painikkeella. Kyseinen painike löytyy uuden Lomatietojen asettaminen -painikkeen takaa.
 
Tarkistukset lomatietojen muokkauksessa
Palkansaajarekisterissä henkilön vuosilomanäkymässä on estetty loma-asetusten ja kertymäarvojen muokkaus, kun henkilölle löytyy keskeneräisiä palkkalaskelmia. Kun palkkalaskelma(t) on hyväksytty, laskelman kertymät huomioidaan vuosilomanäkymällä ja asetuksia/arvoja voi jälleen muokata käsin.
 

Tilitoimistotyökalut

Työnantajan erillisilmoitukset Ympäristöjen hallinnassa
Tilitoimistotyökalujen Ympäristöjen hallinta -näkymällä voidaan nyt nähdä tietoja työnantajan erillisilmoituksista. Työnantajan erillisilmoitukset voi valita mukaan kohdasta "Hakutuloksen sarakkeet". Kun halutut yritykset ja sarakkeet on valittu, nähdään raportilla kooste kunkin yrityksen tiedoista hakuehtojen mukaisesti.
 
ymparistojenhallinta
 

Etusivun widgetit

Linkit laskujen hakuun widgetissä Erääntyvät ostolaskut
Erääntyvät ostolaskut -widgetissä näytettävät luvut toimivat nyt linkkeinä kyseisten laskujen hakuun. Esim. kohdassa "Erääntyneet" näytetään ympyrän sisällä kaikkien erääntyneiden ostolaskujen lukumäärä. Ympyrää klikkaamalla siirrytään laskujen hakuun, johon on valmiiksi haettu nämä laskut. Vastaavasti kohdissa "Erääntyy tänään" ja "Erääntyy huomenna" on linkit ostolaskujen hakuun.
 
eraantyvatostolaskut

 

TUOTEVERSION VAIHTAMINEN: FINAGO SOLO JA PROCOUNTOR TALLENNUS

Joulukuun päivityksestä alkaen on mahdollistettu siirtyminen tuotteesta Procountor Tallennus tuotteeseen Finago Solo. 
 
Finago Solon käyttöönotosta tehdään uusi sopimus. Finago Solon toimintaperiaatteen mukaisesti yrittäjälle perustetaan oma käyttäjätunnus, jolle asetetaan Solossa käyttäjärooliksi Finago Solo -yrittäjä.
 
Voit tutustua Finago Solo -tuotteeseen nettisivuillamme, jossa nähtävissä on mm. useita videoita Finago Solon toiminnasta. Lisäksi tilitoimistot voivat olla yhteydessä myyntiimme myynti@finago.com / 020 7879 830.
 
Lisätietoja ja ohjeita sujuvaan siirtymiseen julkaistaan tulevina viikkoina ohjekirjaamme.
 
 
finago solo landing page