Procountorin versio 34.0

Procountorin versio 34.0 on julkaistu lauantaina 16.11.2019.

Yleistä

Marraskuun versio 34.0 sisältää mm. seuraavat uudet ominaisuudet:
  • Kuittien lisääminen tiliotetapahtumille Tiliotteissa ja viitemaksuissa 
  • Matkatuotteiden oletustiliöintien muokkaaminen massana
  • Kuukausipalkkaan perustuvan lomapalkan laskenta työpäiväjakajalla
  • Muita lisäyksiä palkanlaskentaan, ml. lomalaskentaan
Tutustu uusiin ominaisuuksiin tarkemmin alla.
 
landing page - årsbokslut - nu gäller det

Uudet ominaisuudet ja muutokset

OLETUSTILIÖINNIT JA  -TUOTTEET

Matkatuotteiden oletustiliöintien muokkaaminen massana
Kohdassa Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tiliöintioletukset > Matka-/kululaskujen oletustiliöinnit on nyt mahdollista muokata usean matkatuotteen oletustiliöintiä kerralla. Valitse muokattavat matkatuotteet yksitellen tai valitse kaikki tuotteet klikkaamalla listan yläpuolella olevaa valintaruutua. Useita rivejä voi myös valita pitämällä Shift-näppäin pohjassa. Vaihda valittujen tuotteiden oletustiliöinti painikkeella Vaihda kirjanpitotili.
 
ALV-status oletustuotteilla
ALV-status kenttä on nyt näkyvissä oletustuotenäkymällä kohdassa Rekisterit > Liikekumppanit > Avaa > Oletukset > Oletustuotteet. ALV-status on tarkasteltavissa myös tuotelistauksessa, kun liikekumppanille lisätään uusia oletustuotteita.

KUITTIEN LISÄÄMINEN TILIOTTEELLE

Lisäsimme kuukausi sitten mahdollisuuden lisätä tiliotetapahtumakohtaisia liitteitä kohdassa Maksut > Tiliotteet ja viitemaksut. Liitteitä voi lisätä suoraan tiliotetapahtumalle ilman, että avataan kirjanpitosivu. Nyt tiliotetapahtumalle voidaan lisätä myös Kuitit-sovelluksella kuvattuja kuitteja. Lisää liite valitsemalla tiliotetapahtumarivi ja avaamalla liitepaneeli oikean laidan paperiliitinikonista.

kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa pääsivu-1

PALKANLASKENTA

Uudet ominaisuudet

Uusia tapoja navigoida palkanlaskennan näkymillä
Palkanlaskennan näkymille on lisätty muutama uusi painike, joilla voi kätevästi siirtyä tarkastelemaan eri palkkatietoja.
  • Palkansaajarekisteriin palkansaajan tietoihin on lisätty Palkkalaskelmat-painike, jolla siirrytään kyseisen palkansaajan palkkalaskelmien hakuun
  • Henkilön palkkalaskelmalle on lisätty PDF-painike, jolla avataan palkkalaskelman pdf-esikatselu
  • Henkilön palkkalaskelmalle on lisätty Palkkalista-painike, jonka kautta avataan palkkalista, johon palkkalaskelma kuuluu
 
Rivikohtainen kommentti palkkalaskelmalle
Palkkalaskelman riville voi kirjoittaa kommentin, joka välittyy palkansaajalle palkkalaskelman pdf-tiedostolla. Valitse palkkalaskelman rivi ja täytä vapaaseen tekstikenttään (max 200 merkkiä) kommentti. Tekstikenttä aukeaa palkkarivien alle kohtaan Rivin lisätiedot.  (Huom., palkkalaskelmakohtaisia kommentteja voi edelleen välittää palkansaajille Lisätietoja-kentässä, tällöin kommentit tulevat näkyviin palkkalaskelman yläosaan.)
 
Ansaintakauden päivämäärät palkkalaskelmalla
Palkkalaskelmalla voi valita, näytetäänkö ansaintakauden (aloitus- ja lopetuspäivän) palkkalaskelman pdf-esikatselussa. Valinta tehdään palkkariveittäin sarakkeessa Näytä ansaintajakso laskelmalla (oikealla). Kun riville asettaa rastin, ansaintajakso tulee näkyviin pdf-tiedostolle palkkalajin alapuolelle.
 
API:n kautta tehtyjen suorien palkanmaksujen tarkastelu
API:n kautta tehdyt suorat palkanmaksut näkyvät nyt kohdassa Maksut > Suora tilisiirto (näkymä edellyttää käyttöoikeuksia suoraan tilisiirtoon). Valitse palkanmaksurivi hakutuloksista ja käytä Näytä palkkalistan tiedot -painiketta tarkastellaksesi palkanmaksun tietoja.

talouspäällikön procountor landing page

Huom! Muutoksia toiminnallisuuteen

Ennakonpidätyksen oikaisu nettoperinnässä
Palkkalajia 5010 Ennakonpidätyksen oikaisu ei tarvitse enää lisätä palkkalaskelmalle nettoperinnän tapauksessa. Jatkossa kun käytetään rivipoikkeusta Takaisinperintä ja syötetään nettoperinnän lisätiedot, palkkalaskelman ennakonpidätystä mukautetaan automaattisesti.
 
Huomioithan, että muutos koskee toistaiseksi ainoastaan nettoperintää. Palkkalajia 5010 Ennakonpidätyksen oikaisu on edelleen oletuksena käytettävä tilanteissa, joissa ennakonpidätys on positiivinen.
 
Työnantajan erillisilmoituksen Maksulle siirrettävä summa -kenttä
Työnantajan erillisilmoituksen Maksulle siirrettävä summa -kentän logiikkaa on muutettu vastaavaksi kuin Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Aikaisempia erillisilmoituksia ei oteta summaan mukaan, vaikka ne olisivat maksamatta. Oletus on, että jokainen ilmoitus maksetaan erikseen. Muutoksen tarkoituksena on estää liikasuoritukset.
 
Tilikauden ylittävät palkkakaudet
Viime vuoden vaihteessa käytössä ollut rajoite koskien palkkakausia on poistettu. Nyt voi palkkakauden perustaa siten, että se ylittää kalenterivuoden, esim. 23.12.2019-5.1.2020.
 
Sairausajan palkka ja luontoisedut
Palkkalajin 2410 (Sairausajan palkka) tuntihintaan ei enää lasketa luontaisetuja.
 
työtehoa toiminnanohjauksella landing page
 

Lomalaskenta

Uusi laskentaperuste: Lomapalkka työpäiväjakajalla
Olemme julkaisseet kuukausipalkkaan perustuvan lomapalkan laskennan työpäiväjakajalla. Laskentaperusteen voi nyt asettaa palkansaajalle kohdassa Palkansaajarekisteri > Muokkaa vuosilomia/Vuosilomat.
 
Lomapalkan "kuukausittainen työpäiväjakajalla" laskentakaava on kuukausipalkka jaettuna palkanmaksukauden työpäivillä kertaa lomanaikaiset työpäivät.
 
Maksettaessa lomapalkkaa kyseisellä laskentaperusteella, käytetään jo olemassa olevaa palkkalajia 2202 (Lomapalkka, kuukausipalkka, työpäiväjakaja), joka löytyy nyt Lomapalkka-painikkeen takaa.
 
Kun palkansaajalle, jolla on käytössä lomapalkan laskenta työpäiväjakajalla, maksetaan lomapalkkaa Lomapalkka-painikkeella, avataan ikkunaan näkyviin esivalittu palkkalaji (2202) sekä kentät loman alku- ja loppupäiville. Päivien määrittelyn myötä ohjelma täyttää automaattisesti kentät Käytetyt lomapäivät sekä Työpäivien lukumäärä. Kyseiset tiedot voi myös täyttää manuaalisesti ja esitäytettyjä arvoja voi muokata.
 
Lomapalkan suuruuteen vaikuttava työpäivien lukumäärä -tieto on nähtävissä mm. palkkalaskelmalla kohdassa Työajan kohdentaminen lomien ansaintaa varten. Lisäksi työpäivien määrä ja käytettyjen lomapäivien määrä tulevat näkyviin palkkalaskelman pdf-esikatseluun.
 
Vuosiloma-asetusten mukainen lomapalkkalaji oletuksena palkkalaskelmalle
Maksettaessa lomapalkkaa käyttäen Lomapalkka-painiketta ohjelma helpottaa lomapalkan laskemista ehdottamalla käytettävää palkkalajia palkansaajan Vuosilomat-näkymällä olevien asetusten mukaisesti.
 
Käyttämättömien lomapäivien syöttäminen palkansaajan lomatietoihin
Palkansaajan lomatietoihin voi nyt merkitä käyttämättömien lomien määrän lomalaskennan käyttöönoton ohessa. (Aiemmin tiedot on voinut tuoda csv-siirtotiedoston avulla.)
 
Ansaittuihin lomapäiviin kirjataan ansaitut lomapäivät kokonaisuudessaan. Vähentämällä ansaituista lomapäivistä käytetyt lomapäivät saadaan oikea luku käyttämättömiin lomapäiviin.
 
Todellisten työpäiven ja kumulatiivisten ansioiden syöttäminen palkansaajan lomatietoihin
Palkansaajille, joilla on käytössä keskipäiväansioon perustuva lomapalkka, on nyt mahdollista tuoda toteutuneet työpäivät ja kumulatiiviset ansiot suoraan henkilön lomatietoihin.
 
Palkansaajan Vuosilomat-näkymälle on myös lisätty kenttä, jossa näkyy laskettu lomapalkan keskipäivähinta.
 
Automaattiset varoitukset uutta palkkalistaa luotaessa, kun on syytä tarkistaa työpäivien/-tuntien kohdistaminen
Kun lomalaskenta on käytössä, palkkalistalla kohdistetaan työpäiviä ja -tunteja lomalaskentaa varten. Järjestelmä ilmoittaa nyt uutta palkkalistaa luodessa, jos palkkalistalla on henkilö, joka on aloittanut työsuhteensa kesken kyseisen palkkakauden. Tällöin voidaan tarkistaa työpäivien tai -tuntien kohdistaminen kyseisen henkilön kohdalla. Lisäksi järjestelmä antaa ilmoituksen, jos palkkalistalla on henkilö, jonka loma-ansainnan aloituspäivä on myöhäisempi kuin palkkalistan palkanmaksukauden alkupäivä.
 
Ylityön perusosa kuukausipalkka -palkkalajin yksikkö vaihdettu
Palkkalajin 1221 (Ylityön perusosa kuukausipalkka) yksikköä on muutettu kappaleista tunneiksi. Täten varmistamme, että keskipäiväansioperusteista lomapalkkaa laskettaville huomioidaan oikea tuntimäärä ylitöitä.
 
Palkkalajin 2208 laskentaprosentin muuttaminen
Olemme lisänneet mahdollisuuden muuttaa lomapalkan laskentaprosenttia Rivin lisätiedot -kohdassa palkkalajille 2208 Lomapalkka, prosenttiperust. (autom. laskenta).
 
Kumulatiiviset ansiot lomalaskennan laskentaperusteen muutoksessa
Jos lomalaskennan laskentaperuste muutetaan kuukausittaisesta (standardi tai työpäiväjakaja) prosenttiperusteiseksi, ohjelma laskee uudelleen lomapalkkaan vaikuttavat kumulatiiviset ansiot lomanansaintavuoden alusta lähtien.
 
Hero

MUITA KORJAUKSIA JA PARANNUKSIA

Yllä lueteltujen uusien ominaisuuksien ja muiden muutosten lisäksi ohjelmaan on tehty useita muita korjauksia ja parannuksia. Pieni osa näistä on listattu alle.
  • Olemme parantaneet osassa taulukoista luettavuutta silloin, kun solun sisältö ei ole muokattavissa.
  • Palkkalaskelmien haussa Tyhjennä-painike tyhjentää hakuehdot sen sijaan, että palauttaisi haun esiasetukset.
  • Kirjainkoolla ei ole enää merkitystä Tositteiden haun Pääkirjatilit-hakuehdossa.
 

FINAGO SOLO

Olemme lisänneet Finago Solo -ympäristöihin Johto / tarkastaja -käyttäjäroolin. Uutta roolia voidaan käyttää esimerkiksi tilintarkastajille.