Procountorin versio 22.0

Procountorin versio 22.0 julkaistiin lauantaina 25.11.2017. 

Version 22.0 uudet ominaisuudet

Verokorttien suorasiirto

Julkaisemme verokorttien suorasiirron, jolla voidaan pyytää verokorttitiedot 1.2. lähtien käytettäville verokorteille.
• Procountorista on nyt mahdollisuus tehdä verottajalle suorasiirtona pyyntö palkansaajien verokorttitiedoista. Suorasiirtona voi pyytää perusverokortit, jotka ovat voimassa 1.2. lähtien.
• Suorasiirtopyyntö voidaan tehdä niille henkilöille, joilla on henkilörekisterissä Hetu ja tilinumero sekä palkansaajan tietojen pakolliset kentät täydennetty.
• Kun verottajalta on saatu täydennetty suorasiirtopyyntö, käyttäjä pystyy itse päivittämään verokorttitiedot valitsemilleen palkansaajille. Palkansaajan tietoihin päivitetään oletuksena A-verokortti, mutta palkansaajan pyynnöstä voidaan B-vaihtoehto valita myöhemmin manuaalisesti.
• Suorasiirrolla ei voi pyytää muutosverokorttia. Mikäli palkansaaja haluaa käyttää muutosverokorttia, tulee palkansaajan tilata se itse.


Budjettien graafinen raportti

Johdon raportointiin on lisätty mahdollisuus vertailla tuloslaskelmaa sekä tasetta ympäristöön ladattuun budjettiin. 

Matka-ja kululaskujen API-rajapinta

Matka- ja kululaskujen API-rajapinta mahdollistaa jatkossa matka- ja kululaskujen käsittelyn uutta Procountorin REST-rajapintaa hyödyntäen. Rajapinnan kautta voidaan lukea sisään tai lähettää ulos kolmannen osapuolen järjestelmään tiedot matkalaskuista.

Liitteiden käsittelyn uudistaminen ostolaskuille

Olemme uudistaneet liitteiden käsittelyn ensi vaiheessa ostolaskujen tositetyypille. Aikaisemmin liitteiden tiedot tuli käydä erikseen katsomassa avaamalla painike, josta aukesi liitteiden käsittelynäkymä. Nyt olemme tuoneet laskunäkymälle oikeasta yläkulmasta avattavan/suljettavan toiminnallisuuden, jolla voidaan tarkastella sekä laskun esikatselua että lisätä ja tarkastella laskulle tallennettuja liitteitä. Tämä helpottaa merkittävästi ostolaskujen liitteiden selaamista ja näkymältä voi myös valita, haluaako lisätä liitteitä tietokoneelta tai Procountorin dokumentit tai kuitit -näkymän kautta.

Palkkalaskelman palkkapäivän muuttaminen

Julkaisemme versiopäivityksessä toiminnallisuuden, jossa palkkalaskelman palkkapäivää voi muuttaa jälkikäteen.

Jos palkkalaskelmaa ei ole vielä ilmoitettu verottajalle OAV-ilmoituksella, voi palkkalaskelman päivämäärää muuttaa vielä palkan lähettämisen/maksamisen jälkeen. Tämä onnistuu painamalla nappia "Change payday"/"Muuta palkkapäivää", joka näkyy palkkalaskelmalla. Napin painamisen jälkeen palkkalaskelmalle voi asettaa uuden palkkapäivän ja tallentaa muutoksen, jos tietyt ehdot täyttyvät:

• Painike on näkyvissä vain palkkalaskelmilla, joita ei ole vielä ilmoitettu verottajalle
• Painiketta voi käyttää, jos palkka on tilassa, jossa sitä ei voi enää muokata (hyväksytty, lähetetty, maksettu, maksettu muualla)
• Painiketta ei ole näkyvissä, jos palkkalaskelma on tilassa "kesken" tai "mitätöity"
• Painiketta käyttämällä asetettava uusi palkkapäivä ei voi olla aikaisempi kuin palkkalaskelman maksupäivä on
• Painiketta käyttämällä asetettava uusi palkkapäivä ei voi myöskään olla kuukaudella, joka on jo ilmoitettu OAV-ilmoituksella
• Jos asetettava palkkapäivä on eri kuukaudella kuin palkkalaskelman päivämäärä on, antaa ohjelma huomautusviestin, joka huomauttaa palkkapäivän olevan toisella kuukaudella kuin laskelman päivämäärä on. Muutoksen voi kuitenkin edelleen tallentaa.

Kirjanpitoraporttien toiminnallisuudet

Olemme tehneet pienempiä parannuksia kirjanpitoraporttien toiminnallisuuteen. Esimerkiksi omassa räätäliraporttikaavassa mahdollista käyttää tyhjää riviä luettavuutta parantamaan.