Använd tilläggstjänster för att skräddarsy programmet för dina behov.

Beställ Procountors tilläggstjänster enkelt med den digitala beställningsblanketten.

Beställ tilläggstjänster här

Använd tilläggstjänster för att skräddarsy programmet för dina behov.

Bekanta dig med våra tilläggstjänster!

 

Procountor Kvitton – skanna kvitton enkelt med din mobiltelefon
45 kr/mån./användare/företag

Procountor Kvitton sparar, organiserar och skickar kvitton
vilket sparar tid för företaget eftersom man kan sköta allt som är viktigt i stället för pappersarbete.

Lue lisää


Dokumenthantering

Dokumenthantering effektiviserar och underlättar avsevärt arkiveringen och hanteringen av företagets dokument. 
Prissättningen baseras på Procountor Financials-produktversion och på mängden tillagda dokument.

Lue lisää


 

Fakturering av arbeten 269 kr/mån.

Procountors Fakturering av arbeten gör det lättare att fakturera utfört arbete.

Lue lisää


Avtalsfakturering 269 kr/mån.

Procountors Avtalsfakturering lämpar sig för företag som regelbundet
fakturerar sina kunder för produkter eller tjänster.

Lue lisää


Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning 269 kr/mån.

Underlättar uppföljningen av verksamheten.
Tilläggstjänsten lämpar sig särskilt väl för företag som använder funktionen Avtalsfakturering.

Lue lisää


Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter 495 kr/mån.

Funktionen begränsar användarens rättigheter till endast en eller flera valda dimensioner eller artiklar.

Lue lisää


Gratis API- koppling med Procountor

Genom Procountor API är det nu smidigare att via gränssnittet kommunicera och överföra data mellan olika program. 

Lue lisää


Beställ Procountors tilläggstjänster enkelt med den digitala beställningsblanketten.

Beställ tilläggstjänster här.tilaa-tastaKontakta oss
kundservice@procountor.com