Lyckas med din resultatplanering!

Se direkt en genomgång av en av de viktigaste och lönsammaste åtgärderna för företaget, nämligen att redan före balansdagen planera för det kommande bokslutet!

Webbinariet spelades in i oktober 2019.

Föreläsare: Redovisningsexpert Peter Berg