PROCOUNTOR OPPDATERING OG NYE FUNKSJONER FOR VERSJON 41.0

GODKJENNINGSSIRKULERING

Erstatningsfunksjon for fakturasirkulering

Vi har utgitt en ny erstatningsfunksjon for fakturasirkulering. Det er nå mulig å sette en stedfortrederbruker for en bruker som ikke kan bekrefte eller godkjenne fakturaer for kjøp, reise og kostnader.

Formålet med funksjonaliteten er å gjøre behandlingen av fakturasirkulering enklere når brukere er fraværende og ikke kan bekrefte eller godkjenne fakturaer.

Funksjonen finner du i visningen Godkjenningsrundens innstillinger og/eller i visningen Personlig informasjon og innstillinger.

Hovedbrukere (eller andre brukere med tilstrekkelig tilgangsrettigheter) kan sette stedfortrederbruker for andre brukere i visningen Administrasjon av fakturasirkulering. Her er det mulig å avgjøre hvorvidt brukere kan sette stedfortrederbruker for seg selv eller ikke. Hvis innstillingen «Tillat brukere å sette stedfortrederbruker for seg selv fra visningen Personlig informasjon og innstillinger» er aktivert, kan brukere sette sine egne verifikatorer og/eller godkjennere for stedfortrederbruker i Personlig informasjon og innstillinger.

Stedfortrederbruker kan settes separat for verifisering og/eller godkjenning til en enkel erstatningsperiode som kan være maks. 6 måneder. Når en bruker er satt som en stedfortrederbruker og tidsperioden for innsettelsen starter, vil brukeren bli behandlet som en vanlig verifikator / godkjenner og navnet deres vises i fakturaens innstillinger for godkjenningssirkulering.

 

Behandling av fornyet fakturasirkulering

Det tidligere brukergrensesnittet til visningen Godkjenningsrundens innstillinger er blitt oppdatert. Visningen finner du i: Administrasjon > Bedriftens opplysninger > Godkjenningsrundens innstillinger.

Brukervennligheten er forbedret og alle aktuelle innstillinger for fakturasirkulering er nå samlet i en enkel visning.

Visningen har alle innstillingene fra tidligere visningen. Nye innstillinger relateret til fakturasirkuleringserstatninger har også blitt lagt til (se delen ovenfor). I våre følgende utgivelser vil vi fortsette å legge til flere godkjenningssirkuleringer, fakturadiskusjoner og sirkuleringsrelaterte dimensjoneringsinnstillinger her.

 

Viser alle verifikatorer/godkjennere i Hub for fakturasirkulering

Det er nå mulig å se en oversikt over en fakturas sirkuleringsinformasjon Hub for fakturasirkulering. Brukere kan enkelt kontrollere oversikten over sirkuleringsinformasjonen fra søkeresultatets fane ved å klikke den nye Informasjonsknappen for nåværende verifikatornavn. Denne informasjonsknappen åpner en ny pop-up-melding som viser alle verifikatorer og godkjennere til fakturaen.

Nåværende verifikatorer/godkjennere vises i fet skrift og med underlinje, brukere som allerede har gjort oppgaven sin vises med en dempet font, og kommende verifikatorer/godkjennere vises i standard font. Oversikten viser også pågående stedfortredere og tar hensyn til sirkuleringsrekkefølgen hvis den er aktivert i mijøet.

 

SPRÅKINNSTILLINGER

Språkinnstilling er plassert på det øverste pfeltet

Språkalternativer har blitt flyttet fra visningen Personlig informasjon og innstillinger til det øverste feltet. Det er nå et globusikon ved siden av menyen Grunnleggende. Ved å klikke på globusikonet åpner du språkalternativer i en nedtrekksmeny. Denne menyen gjør slikt at du kan endre språk i hvilken som helst visning, uten å måtte navigere til Personlig informasjon og innstillinger. Merk: sidene blir lastet inn på nytt igjen hvis du endrer språket.

Språket du endrer fra globusikonet endrer språket til brukergrensesnittet til Procountor. Språkvalget er personlig.

 

FORBEDRINGER TIL BRUKERVENNLIGHET

Forbedringer til Rapport om kontoer og transaksjoner

Det oppdaterte avstemmingsverktøyet Kontoer og transaksjoner har blitt videreutviklet. Transaksjoner-fanen vedlikeholder radvalgene når flere transaksjoner er lagt til ved å velge ytterligere kontoer i Kontoer-fanen til venstre. Kontonummer for bokføringsformål har også blitt lagt til radene i Transaksjoner-fanen.

Når du velger rader i fanene, skifter Velg alle-avkryssingsruten til en ny status. Basert på statusen til Velg alle-avkryssingsruten, kan du enkelt se om det er valgt noen rader selv når det er et stort antall rader tilstede. Når du klikker Velg alle-avkryssingsruten i denne statusen blir alle valgte rader fjernet.

Når du åpner en kvittering i Transaksjoner-fanen, blir transaksjonsraden som du opprinnelig klikket på i Rapport om kontoer og transaksjoner automatisk valgt. Før var det slik at den første raden ble valgt som standard.

 

Forbedringer til visningen Kontoutskrifter og referansebetalinger

Den oppdaterte visningen Kontoutskrifter og referansebetalinger er videreutviklet. Forbedret sorteringsoppførsel for fanen. Det er også nå mulig å fjerne radgrupperinger fra fanen når den sorterer. Denne innstillingen finner du i fanepanelet og den er aktivert som standard. Gruppering fjernes kun når du organiserer fanerader på nyttt ved å sortere.

Vi har lagt til en lenke for å tilordne fakturaer til rader.

Noen knapper på kontovisningen har blitt oppdatert.