Procountor oppdatering og nye funksjoner for versjon 38.0

NYE FUNKSJONER I VERSJON 38.0

LIKVIDITETSPROGNOSE

Likviditetsprognose er en ny funksjon for kontrollører og ledere som ønsker å forutsi kontantstrømmen deres i løpet av nær fremtid. Rapport er å finne i: Rapporter > Likviditetsprognose.

Prognosen er basert på bilagene i Procountor og deres forventede effekt på likviditeten. I tillegg er det mulig å legge til nye likviditetshendelser manuelt, uten å lage nye bilag. Prognosen oppdateres i henhold til hendelsene. Disse hendelsene kan vises og redigeres i "hendelser"-visningen, som åpnes ved å klikke på Rediger prognostiserte hendelser.

Prognoserapporten viser åpningsbalansen, inngående strømmer, utgående strømmer og utgående balanse på daglig, ukentlig eller årlig basis. Rapporten kan også åpnes som en graf ved å klikke på Vis graf.

Tilgang til likviditetsprognosen krever tilstrekkelig visningsrett til regnskapsrapporter, salg, kjøp, betalingstransaksjoner, kunngjøringer og selskapets grunnleggende opplysninger.
 

VEDLEGGSHÅNDTERING

Ny vedleggshåndteringsfunksjon for salgsfakturaer, bestillinger og tilbud

Vedleggshåndteringen av fakturaer, bestillinger og tilbud er fornyet. Den samme vedleggshåndteringsfunksjonen som er blitt brukt med andre bilagstyper (for eksempel leverandørfakturaer) er nå også i bruk med salgsfakturaer.

Den gamle Vedleggsfiler-knappen fjernes fra toppen av visningen, og man kan nå få tilgang til vedleggene ved å bruke sidepanelet som viser fakturabildet. Både fakturabildet og vedleggsfilene kan vises ved å bruke den samme funksjonen. Vedleggsfiler kan legges til, åpnes, slettes og knyttes til valgte fakturarader.
 
 

ANDRE KORRIGERINGER OG FORBEDRINGER

Rapporter
  • Flere anvendelighetsforbedringer er gjort for Betalingstransaksjon knyttet til salg-rapporten. Knapper som bare er relatert til resultattabellen er flyttet ned til tabellverktøylinjen. Det er nå mulig å skjule panelene som ikke er i bruk for å få mer plass til resultatene. I sammendragstabellen er en klikkbar rekke for alle resultatene lagt til.
  • Etter å ha klikket Søk etter åpne fakturaer i avstemmingsrapporten for åpne fakturaer, åpnes nå søkevisningen på toppen av rapporten. Denne kan lukkes med X-knappen. Det er også mulig å gjøre nye søk i visningen av bilagssøk.
Kontoutskrifter

Kontoutskriftsmeldingene/posteringsnotatene har nå et mellomrom der det er et linjeskift i innkommende data.

Generell brukbarhet

Vi har forbedret utvalget av flere betegnelser i en avmerkingsboks-gruppekomponent. Det er nå mulig å bruke Skift-tasten til å velge flere betegnelser mellom valgene.