Version 29.0 av Procountor

Version 29.0 av Procountor publiceras på lördagen den 18.5.2019. Underhållsarbetet inför versionsuppdateringen Procountor pågår lördagen den 18.5 mellan kl. 07.00 till kl. 15.00. Procountor kan inte användas under denna tid. 

I version 29.0 har flera ändringar gjorts både visuellt, i navigeringen och hur man söker verifikat.

 

Version 29.0: Nya funktioner

 

Nytt utseende

 •  För att förbättra användbarheten har vi ersatt det gamla typsnittet med ett nytt, mycket tydligare och mer läsbart.
 • Det finns nu 3 färgteman att välja mellan: Finago-tema (lila), Rosa tema eller högkontrast-tema
 • För att förbättra användbarheten har vi gjort om paneler, knappar, dialoger och textfält.
 • En liten animering har lagts till för öppningen av stapelbar vy för att göra denna märkbar. Animeringen kan stängas av i temainställningarna.
 • I temainställningarna kan användaren också välja radhöjd som används i tabeller (kompakt/ standard/bred).
 • Widgets på förstasidan har uppdaterats visuellt.
 • Förstasidans widgets kan alla uppdateras på en gång från välkomst-widgeten i övre vänstra hörnet. Även förstasidans redigeringsläge är tillgängligt via den här widgeten.Vi släpper en ny diskussionsfunktion i fakturavyn i Procountor och Mini. Det är nu möjligt att ha en fakturaspecifik diskussion i fakturavyn, granskningsvyn, betalningsvyn, bokföringsvyn och dimensioneringsvyn. Denna diskussion är tillgänglig för alla som har användarrättigheterna att se fakturan. I diskussionsvyn är det även möjligt att följa ändringar på fakturastatusen.


 Ny navigering

 • Vi har förnyat navigeringen. Det är nu placerad till vänster och har förenklats. Skapande av nya fakturor finns under "Ny" och fakturasökning är under "Sök".
 • Undermenyerna öppnas med musen och de kan låsas för att visas hela tiden genom att klicka på låsikonen i det övre vänstra hörnet av undermenyn.
 • Visning av specifik information och länkar till handboken finns i nedre högra hörnet.

Ny sökning av verifikat

 • Ange datum manuellt eller använd dig av ett snabbt urval av datumintervall från rullgardinsmenyn
 • Ett sökfält i stället för specificerade
 • Enkelt att ändra valet av söktyp, verifikatslag eller status
 • Alla andra sökkriterier är i panelen "Avancerad sökning"
 • Sökningar kan sparas och efter att de sparats visas de i söknavigeringen

Anpassningsbar förstasida

Det är nu ännu enklare att redigera förstasidan. Redigeringsläget är tillgängligt via välkomst-widgeten i övre vänstra hörnet. I redigeringsläge är det möjligt att lägga till och ta bort widgets genom att dra tillgängliga widgets från det övre områdets pool till kolumnerna eller vice versa och widgets kan även ordnas genom att dra dem. Höjden på en widget kan också justeras genom att dra. Det är möjligt att välja förstasida med 2 eller 3 kolumner. Bredden på en kolumn kan justeras genom att dra.

 

Handlednings-widget

Vi har skapat en ny widget till förstasidan för handledningsändamål. Widgeten innehåller länkar till användarhandboken och länkar till relevanta vyer i Procountor där instruktionerna kan tillämpas.

 

Användaranteckningar

Den gamla widgeten för personliga anteckningar har ersätts av en ny komponent för användaranteckningar som kan hittas i översta navigationsfältet. Den är alltid lätt åtkomlig. En ny anteckning läggs till via plusikonen och kan redigeras eller tas bort genom att klicka på anteckningen så att ikonen för att redigera/ta bort visas. Vi har också lagt till möjligheten att lägga till en färgstark punkt för att kategorisera anteckningarna.

 

Nämna en användare i en fakturaspecifik diskussion

Det är nu möjligt att nämna en person i en fakturaspecifik diskussion och skicka ett meddelande till honom/henne. 

Du kan använda denna funktion genom att lägga till symbolen (@) och personens namn. Du kan skriva namnet eller välja ett som diskussionen automatiskt kommer att erbjuda dig. Diskussionen kommer automatiskt att erbjuda namnen på fakturagranskare, fakturagodkännare, fakturaskapare och andra som har deltagit i diskussionen. 

Meddelanden om att ha blivit omnämnd i diskussionen kan skickas via e-post. För att få meddelandena, välj "Skicka mig meddelanden från fakturaspecifika diskussioner" i Egna uppgifter och inställningar.

 

Skapa flera användare

Flera användare kan skapas från personregister för anställda som inte är kopplade till ett befintligt användarnamn.

Funktionen finns under knappen "Skapa användare". När användarinformationen har fyllts i kan användarna skapas genom att välja "Klar". Inloggningsinformationen skickas till varje användare via e-post och textmeddelanden.

 

 

 Flera tillgängliga enheter på fakturor

Vi har utökat antalet tillgängliga enheter på försäljningsfakturor, order och erbjudanden och tillåter även användarna att ange vilka av de tillgängliga enheterna de vill använda/visa på produkter från försäljningsfakturor, order och erbjudanden. Endast enheten styck (st.) är obligatorisk, och det är inte möjligt att ta bort denna enhet.

Alternativet att lägga till och ta bort enheter görs via Administration > Uppgifter om företaget > Fakturainställningar.

 

 Logga in för första gången - obligatorisk ändring av lösenord

För att förbättra informationssäkerheten har vi lagt till en ny funktion så att användare ska ändra sitt lösenord under första inloggningen på Procountor. Lösenordsbytet är obligatoriskt för alla nya användare.

 

 Förbättrat permanent lösenordsbyte

Vi har introducerat förbättringar för byte av användarens permanenta lösenord. När du byter ditt permanenta lösenord är det nu obligatoriskt att ange det gamla lösenordet och använda tvåfaktorsautentisering för att bekräfta lösenordsändringen. Syftet med förbättringen är att göra Procountor säkrare för alla användare.

 

 Övriga förbättringar

I förhandsvisningen för anmärkningar används i framtiden samma förhandsvisningskomponent för verifikat och bilagor som för fakturor.

Läsbarheten på utskrivna PDF och HTML-formaterade bokföringsrapporter har förbättrats. Fontens storlek har förminskats och rapporten har nu tomma rader för att skilja sektionerna åt. Den exakta tidsstämpeln från utskriftens rubrik har raderats.

I sökfunktionen för bokföringsrapporter har den nya valmöjligheten "dölj skapare" tillsatts. Detta möjliggör att namnet på skaparen av rapporten kan döljas från rapporten.

Ifall bilden på en faktura har förstorats genom plusikonen, kommer den nu hållas förstorad under hela sessionen och behålls även förstorad vid förflyttning till en annan faktura.

Att fylla i faktureringsadresser i samband med massfakturering följer nu samma logik som den vid skapandet av normala försäljningsfakturor. Ifall kundens faktureringsadress är tom i kundregistret blir faktureringsadressen också tom på försäljningsfakturan och den kopieras därmed inte från kundens adress.

De grafiska rapporterna uppdateras nu flera gånger om dagen.

Tabbnavigeringen i bokföringsvyn för verifikat har utvecklats.