Opi kulujen edelleenveloitustilanteiden käsittelystä arvonlisäverotuksessa!

Kulujen edelleenveloitus on tyypillistä konsernien sisällä, mutta ne ovat myös arkipäivää pienempien yritysten liiketoiminnassa. Kulujen edelleenveloitusta tapahtuu mm. yhteisprojekteissa, jolloin järjestävä taho maksaa kaikki kulut ja veloittaa ne edelleen muilta yrityksiltä.  Ongelmatilanteet liittyvät useimmiten palkkion veloittamiseen edelleenveloituksen yhteydessä tai verottomien tavaroiden tai palveluiden edelleenveloitukseen. Joskus myös rekisteröintivelvoitteet saattavat olla riskinä. Miten näistä selvitään?

Katsomalla tämän webinaarin, pääset arvonlisäverotuksen asiantuntija Heikki Rintalan johdolla kuulemaan kulujen edelleenveloitustilanteiden käsittelystä arvonlisäverotuksessa. Näkökulmana ovat taloushallinnon ammattilaisen tietotarpeet.