Välkommen på kostnadsfri inspirationsförmiddag den 22.5 kl 8.30-12!

per holknekt färg anna-leena fixes 

Välkommen på en inspirationsförmiddag med information om hur du kan digitalisera din ekonomistyrning med hjälp av Finago Procountor och därmed spara tid och förenkla processerna!

Du får också höra på Per Holknekts inspirerande livsresa. Per Holknekt har inte bara hunnit startat 32 bolag, varav ett börsnoterades och värderades till en miljard kronor, han har också levt som hemlös och förlorat både jobb och familj pga. missbruk. Med sin djupa kunskap inom bland annat bolagsutveckling, entreprenörskap förmedlar han nycklar och insikter som enkelt kan appliceras på vem och vad som helst.

Utöver detta får ni också praktiskt exempel från företag som idag använder sig av Finago Procountor.  Evenemanget är gratis. 

Välkommen!

Anmäl dig