Se inspelningen med en sammanfattande genomgång gällande månadsuppdateringar för September!

Vi går igenom nyheter inom redovisning och beskattning från Skatteverket, Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och BAS-kontogruppen.
Vi följer också upp höstens fortsatta Corona-åtgärder.
 
Föreläsare: Redovisningsexpert Peter Berg